Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronC.M. van den Berg-Akkerman

Klavertje vier, druk 1, 52 blz.
prijs gebonden f 0,90; meisjesboek.
Inhoud: Mieke, enigst kind, sluit vriendschap met 3 meisjes van de tuinder v. d. Lek. Met z'n vieren beleven ze allerlei leuke momenten. Het hoogtepunt is wanneer Mieke zelf een broertje krijgt. Strekking: Geen bepaalde strekking. Het verhaal toont aan, dat goede vriendschap veel waarde heeft. Gebruik van Here.
Conclusie: Een aardig verhaal voor meisjes van 8-10 jaar. Godsdienstig is het wat oppervlakkig. De stijl is goed verzorgd.
Eindoordeel: aanbevolen,
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.
C.M. van den Berg-Akkerman

Klavertje vier, druk 1, 52 blz.
Klavertje vier is de titel van een boekje door C.M. van den Berg-Akkerman, dat de belevenissen verhaalt van drie zusjes en een eenzaam vriendinnetje, dat thuis enig kind is. Aan Miekes eenzaamheid komt op gelukkige wijze een einde als ze een broertje krijgt. Klavertje vier mag naar het dopen en daarna is het thuis feest. Een weinig boeiend verhaaltje, dat enigszins ouderwets aandoet. Protestants milieu. (geb. f 0,90)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1959-60

Open IDIL-Gids.