Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.P. van der Maas jr.

Kindergedichtjes, druk 1
Kindergedichtjes door J.P. VAN DER MAAS JR. Met zes gekleurde plaatjes en fraai geill. omslag. Prijs f1,00 - 25 ex. f20,00 - 100 ex. f60,00
Een allerliefst boekje, waarvan de gedichtjes en om hun eenvoud, en om den Christelijken toon, dien zij aanslaan, aanbeveling verdienen om ze met de kleinen te lezen en hen van buiten te leeren. Ook de verhalen op rijm zijn goed getroffen en de in vakken verdeelde plaatjes geven bij de versjes goed gekozen illustratien.
(De Chr. Schoolbode.)
Nog wijs ik met genoegen op de Kindergediebtjes door J.P. VAR DER MAAR JR., die in ieder huis, dat met kinderen is gezegend, eon plaatsje moeten hebben.
(Het Noorden).

Catalogus Callenbach, 1885
Open Catalogus