Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronDora van der Meiden-Coolsma

Kinderen van Suriname, druk 1, 59 blz.
Dora van der Meiden-Coolsma schreef een boekje over de Kinderen van Suriname. In korte, op zichzelf staande verhaaltjes brengt zij zo de Nederlandse jongens en meisjes in kennis met de verschillende bevolkingsgroepen van Suriname, ieder met hun eigen levenswijze. Zonder al te diep op de verschillende Surinaamse gewoonten en gebruiken in te gaan, wordt er een vluchtig beeld gegeven van de samenstelling der bevolking en haar manier van leven. Een bruikbaar boekje in protestants-christelijke geest, wat houterig van stijl. Aardige illustraties van Corrie van der Baan. (f 1.95; geb. f 2.45).

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1959-60

Open IDIL-Gids.