Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Japie en Bert, druk 1, 24 blz.
prijs f 0,35; in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Japie heeft voor zijn zesde verjaardag een autoped gekregen. Hij wil met Bert, die op het dorp gelogeerd is, bloemen gaan brengen bij Berts moeder, die in de stad in het ziekenhuis ligt. Een man brengt ze met zijn vrachtauto weer thuis. Dan mogen Japie en Bert met de bus moeder gaan bezoeken. Wat een fijne tocht. Strekking: Dit boekje is zo maar een verhaaltje over twee onnadenkende jongetjes, dat misschien de bedoeling heeft te zeggen, dat je niet stout mag zijn, omdat er dan licht ongelukken van kunnen komen.
Conclusie: Een boekje met weinig inhoud. 't Heeft geen werkelijk boeiende momenten.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1957

Open Boekbeoordeling.


Japie en Bert, druk 1, 24 blz.
Heel gewone kindergebeurtenisjes vertelt ook A.J. Pleysier in zijn beide boekjes Zo'n Japie toch en Japie en Bert. Door de kleine druk kunnen ze het best voorgelezen worden. Protestants-christelijk milieu. Niet onaardig. (p. dl. f 0,35)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1957-58

Open IDIL-Gids.