Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. Christina Koster

Klein Keesje in de grote stad, druk 1, 15 blz.
G.K.O. 7 t.d.t. Van dit boekje valt nauwlijks iets goeds te zeggen. 't Is een voorbeeld van het soort, dat tot stand komt, doordat de auteur naar de vulpen grijpt en er gedachteloos op los schrijft. Voor de kleinste kinderen schijnt alles goed genoeg. Heel dit verhaaltje is onnatuurlijk, onwaar, buiten en bezijden het leven. Er zit geen zweem van actie of spanning in. 't Is maakwerk van de slechtste soort, ook in de overigens goedbedoelde toepassing. De schrijfster heeft er recht op, dat we ons ongunstig oordeel motiveeren. Keesje loopt in een warenhuis van Moeder weg en kan haar, buitengekomen, niet terugvinden. Een man brengt hem op de fiets naar het politiebureau, waar Moeder hem na eenigen tijd komt halen. Vader en Moeder vermanen hem, nooit meer weg te loopen, en als Kees bij Vader zijn avondgebedje opzegt, vraagt Vader, of de Heere hem zijn ongehoorzaamheid vergeven wil. Maar van die ongehoorzaamheid blijkt niets. Tot tweemaal toe zegt de schrijfster, dat Keesje meent, dat Moeder van Keesje weggeloopen is. Van het berouw van Keesje blijkt ook niets; hoe zou het ook kunnen! Hij is toch niet opzettelijk bij Moeder weggeloopen. Er wordt gezegd, dat Keesje een naren middag heeft gehad. Maar ook daarvan blijkt niets. Integendeel, hij schijnt het heel leuk te vinden op het politiebureau. Heel het gegeven is onbeduidend en oninteressant; er zullen geen kleine oogen gaan gloeien bij het lezen van dit boekje. Er gebeurt niets in, dat de moeite waard is. En wat et in gebeurt is telkens volstrekt onaannemelijk. Denk aan dien man met de fiets, die het jochie „zoomaar" meeneemt. De strekking die bedoeld wordt is waarschijnlijk den kinderen leeren, dat ze gehoorzaam moeten zijn. Maar Vader overdrijft met het lezen van het verhaal van Jezus in den tempel. Keesje lijkt ons integendeel een zeer gehoorzaam jongetje. Het slot is onjuist en verkeerd geaccentueerd. Dit boekje is een mislukking.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940

H. Christina Koster

Klein Keesje in de grote stad, druk 2, 15 blz.
prijs f 0,25; in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Keesje (4 jaar) raakt in een grote winkel in de stad zijn moeder kwijt. Als hij buiten op straat komt, raakt hij geheel in de war. Iemand brengt hem op het politiebureau. Daar vindt moeder hem terug. Vader leest aan tafel de geschiedenis van de 12-jarige Jezus in de tempel. Kinderen moeten aan vader en moeder gehoorzaam zijn. Strekking: Het onderdanig, gehoorzaam zijn van kinderen aan hun ouders.
Conclusie: Een goed boekje voor de allerkleinsten.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1953

Open Boekbeoordeling.
H. Christina Koster

Klein Keesje in de grote stad, druk 3, 16 blz.
prijs f 0,25; in slappe omslag; jongensboek; 6 jaar.
Inhoud: Keesje mag met moeder boodschappen doen. In een grote winkel raakt hij zijn moeder kwijt. Komt op straat terug. Een fietser brengt hem naar het politiebureau. Keesjes moeder wordt dan opgebeld en zo wordt hij door moeder gehaald. Na het eten leest vader thuis de geschiedenis van de 12-jarige Jezus in de tempel. Gewezen wordt op gehoorzaamheid van kinderen aan de ouders. Strekking: Opvoedkundig. Kinderen moeten hun ouders gehoorzaam zijn. Hierop wordt gewezen naar aanleiding van de 12-jarige Jezus in de tempel.
Conclusie: We kunnen hier toch geen opzettelijke ongehoorzaamheid zien in dit verhaaltje. Keesje is immers zo ongemerkt, spelenderwijs van moeder weggedwaald. Overigens een heel eenvoudig verhaaltje.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1954

Open Boekbeoordeling.
H. Christina Koster

Klein Keesje in de grote stad, druk 4, 16 blz.
prijs f 0,30; in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Klein Keesje gaat met zijn moeder boodschappen doen in een grote winkel. Hij verdwaalt. Bij de politie haalt moeder hem weer op. Strekking: Kinderen moeten onderdanig, dat is gehoorzaam zijn.
Conclusie: Als boekje voor onze kleinen is dit boekje zeker te waarderen. Het in lettergrepen verdelen van de woorden maakt het boekje voor hen leesbaar. Een voordeel. Vaak zijn de dunne boekjes voor onze kleinen te moeilijk, vooral om zelf te lezen. Helaas wat oppervlakkig.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1957

Open Boekbeoordeling.