Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronFine Schoonevelt

Lambon, het meisje uit de Poeri , druk 1, 122 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 14-18 jaar; Zendingsgeschiedenis.
Korte inhoud: Lambon, het dochtertje van Tedoeg, de rentmeester van Taboer, een Balisch vorst, wordt tegen haar zin gedwongen danseresje te worden. Brata, de dansmeester, is echter een harde leermeester. De behandeling is zoo, dat Lambon ziek wordt. Met medeweten van haar ouders vlucht ze. Ze zwerft van de eene plaats naar de andere en is angstig voor booze geesten. Ze komt eindelijk in aanraking met een Chineesche christenfamilie. In dat huis hoort ze van den Heere Jezus. Echter is zij hier ook niet veilig voor Brata, die alles doet om haar terug te halen. Controleur Wolders neemt haar mee naar Buitenzorg, waar Lambon onderwijzeres wordt. Ze gaat naar Bali terug en opent daar een school om de kinderen van haar volk het Evangelie te brengen. Algemeene op- of aanmerkingen: Schitterend boek. De toestanden op Bali worden blijkbaar met kennis van zaken geschreven. Het is boeiend en leerzaam. Nieuwe spelling.
Conclusie: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
Fine Schoonevelt

Lambon, het meisje uit de Poeri , druk 1, 122 blz.
We beginnen met de schijnbaar vitterige opmerking, dat de titels op den omslag en op het titelblad verschillen. Lambon, een Balisch meisje, maakt een heidensch dansfeest mee en tracht de dansen na te doen. Dat ziet de vorst — en hij wil, dat Lambon zal opgeleid worden tot danseres. Maar dat is een vreeselijke taak, onder leiding van Brata, die hard en wreed is. Dan vlucht Lambon naar een tante in Tojabiroe. De listige Brata doet pogingen, om het meisje met geweld terug te krijgen, wat met moeite wordt voorkomen. Daarna vlucht Lambon naar Kamoeka. Hier ontmoet ze een Christen-Chineesche, een koopvrouw, Njo Bing Ting. Die vertelt haar van den God der Christenen. Bij een uitbarsting van den Goenoeng Agoeng, den godenberg, vlucht Lambon naar Mengwi en komt in het huis van Bing Ting. Daar leert ze het „nieuwe leven" der Christenen kennen en liefhebben. Met een controleur en z'n vrouw, ook Christenen, gaat ze een poos naar Batavia en ten slotte komt ze als Christen-onderwijzeres terug op Bali, waar ze haar moeder terug vindt. We achten Lambon een interessant zendingsverhaal, dat in een veelzins onbekende wereld inleidt en rondleidt. En we hebben lof voor de wijze, waarop de auteur het licht van Christus stralen laat te midden van de ellenden en de angsten der heidenen. De zeer vele uitheemsche woorden en eigennamen maken „Lambon" alleen voor de oudste leerlingen geschikt. We bevelen dit mooi uitgevoerde en goed geïllustreerde boek warm aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

Fine Schoonevelt

Lambon, het meisje uit de Poeri , druk 2, 122 blz.
G.K.C.B. 13 t.d.t. Lambon, een Balisch meisje, maakt een heidensch dansfeest mee en tracht de dansen na te doen. Dat ziet de vorst — en hij wil, dat Lambon zal opgeleid worden tot danseres. Maar dat is een vreeselijke taak, onder leiding van Brata, die hard en wreed is. Dan vlucht Lambon naar een tante in Tojabiroe. Hier ontmoet ze een Christen-Chineesche, een koopvrouw, Njo Bing Ting. Die vertelt haar van den God der Christenen. Ze leert het „nieuwe leven" der Christenen kennen en liefhebben. Ten slotte komt ze als Christen-onderwijzeres terug op Bali, waar ze haar moeder terugvindt. We achten Lambon een interessant zendingsverhaal, dat in een veelszins onbekende wereld inleidt en rondleidt. En we hebben lof voor de wijze, waarop de auteur het licht van Christus stralen laat te midden van de ellenden en de angsten der heidenen. De zeer vele uitheemsche woorden en eigennamen maken „Lambon" alleen voor de oudste leerlingen geschikt. We bevelen dit mooi uitgevoerde en goed geïllustreerde boek warm aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1941

Fine Schoonevelt

Lambon, het meisje uit de Poeri , druk 4, 122 blz.
G.K.C.B. 13 t.d.t. Lambon, een Balinees meisje, maakt een heidens dansfeest mee en tracht de dansen na te doen. Dat ziet de vorst — en hij wil, dat Lambon zal opgeleid worden tot danseres. Maar dat is een vreselijke taak, onder leiding van Brata, die hard en wreed is. Dan vlucht Lambon naar een tante in Tojabiroe. De listige Brata doet pogingen, om het meisje met geweld terug te krijgen, wat met moeite wordt voorkomen. Daarna vlucht Lambon naar Kamoeka. Hier ontmoet ze een Christen-Chinese, een koopvrouw, Njo Bing Ting. Die vertelt haar van de God der Christenen. Bij een uitbarsting van de Goenoeng Agoeng, de godenberg, vlucht Lambon naar Mengwi en komt in het huis van Bing Ting. Daar leert ze het „nieuwe leven" van de Christenen kennen en liefhebben. Met een controleur en z'n vrouw, ook Christenen, gaat ze een poos naar Batavia en ten slotte komt ze als Christen-onderwijzeres terug op Bali, waar ze haar moeder terug vindt. We achten Lambon een interessant zendingsverhaal, dat in een veelzins onbekende wereld inleidt en rondleidt. En we hebben lof voor de wijze, waarop de auteur het licht van Christus stralen laat te midden van de ellenden en de angsten in de heidenwereld. De zeer vele uitheemse woorden en eigennamen worden in voetnoten verklaard. Toch moet met al die vreemde termen gerekend worden bij de keuze van de lezerskring: het boek is stellig alleen voor de oudste leerlingen geschikt. We bevelen het mooi uitgevoerde en goed geïllustreerde verhaal warm aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949

Fine Schoonevelt

Lambon, het meisje uit de Poeri , druk 4, 122 blz.
Prijs f 1,30; gebonden; geïll.; meisjesboek, 14-15 jaar.
Inhoud: Lambon, het dochtertje van Tedoeng, de rentmeester van Taboer, een Balisch vorst, wordt tegen haar zin gedwongen danseresje te worden. Brata, de dansmeester, is echter een harde leermeester. De behandeling is zo, dat Lambon ziek wordt. Met medeweten van haar ouders vlucht ze. Ze zwerft van de een naar de andere plaats en is angstig voor boze geesten. Ze komt eindelijk in aanraking met een Chinese christenfamilie. In dat huis hoort ze van de Heere Jezus. Echter is zij hier ook niet veilig voor Brata, die alles doet om haar terug te halen. Controleur Wolders neemt haar mee naar Buitenzorg, waar Lambon onderwijzeres wordt. Ze gaat naar Bali terug en opent daar een school om de kinderen van haar volk het Evangelie te brengen.
Conclusie: Schitterend boek. De toestanden op Bali worden blijkbaar met kennis van zaken beschreven. Het is boeiend en leerzaam.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.
Fine Schoonevelt

Lambon, het meisje uit de Poeri , druk 5, 122 blz.
prijs f 1,50; gecartonneerd; meisjesboek, leeftijd ± 14 jaar.
Inhoud: Lambon is een meisje in een paleis op Bali, dat danseres moet worden op bevel van de koning. Ze krijgt les, maar haar lichaam doet zo'n pijn, dat ze tenslotte wegloopt. Ze moet een paar malen van verblijfplaats veranderen en komt dan met een Christin, een koopvrouw, in aanraking. Daar vlucht ze heen, na de uitbarsting van een vulkaan. Daar wordt ze in huis opgenomen. Later gaat ze met een andere familie mee naar Batavia, wordt daar zelf Christin en haalt haar onderwijsacte. Als ze terug komt op Bali, zoekt ze eerst haar moeder op, die nog in het paleis is; ze wordt op Bali onderwijzeres.
Conclusie: Mooi boek. Maar is het wel geschikt voor uitdeling op het Kerstfeest? Het is meer geschikt voor de leeftijd van 16 jaar, dan voor die van 12. Overigens is dit boek voortreffelijk geschreven. De heerlijkheid van het evangelie van Christus komt duidelijk uit.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1952

Open Boekbeoordeling.