Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.C. van der Does

Kwikkie van Hellevoetsluis, druk 1, 248 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Kwikkie is het zoontje van een visscher in Hellevoetsluis. Zijn eigenlijke naam is Johannes. Als kind was hij al een echte durfal. Zijn hart trekt naar zee en op 11-jarigen leeftijd gaat hij met vader mee, maar al spoedig wordt hij scheepsjongen op een Oostzeevaarder. Later maakt hij reizen mee naar Frankrijk, Noorwegen en Indië. Tenslotte wordt hij stuurman op een oorlogsfregat "de Emilia". In den oorlog tegen Frankrijk wordt een gevecht geleverd met een Fransche galei. Deze wordt buit gemaakt en enkele gevangenen op de "Emilia" genomen. Onder deze gevangenen is ook de galeislaaf George, zoon van een Hugenoten predikant. Door toedoen van een der gevangenen valt Kwikkie over boord. Door de golven wordt hij naar de kust gevoerd. Hij komt aan land en valt in handen van de politie. Hij wordt veroordeeld tot de galeien. Echter wordt hij onderweg afgeladen, omdat hij verdacht wordt pokkenlijder te zijn. Hij maakt nu kennis met den vader van George. Samen ontvluchten ze en alle dingen werken er toe mede, dat ze veilig in Genève aankomen. Vandaar trekken ze naar Holland, waar Ds. Martini zijn zoon ontmoet en Kwikkie zijn ouders weerziet. Algemeene op- of aanmerkingen: Prachtig verhaal. 't Verplaatst ons in den tijd der Hugenoten in Frankrijk. Wanneer vroeger op school uit dien tijd verteld werd, dan kregen we den indruk, dat alle Roomschen met dezelfde haat vervuld waren tegen al wat Protestantsch was. In dit boek is het nu eens niet zoo. Dat is zeker een goede eigenschap te meer aan dit boek. Hoewel het voor de kinderen wel wat moeilijk zal zijn, willen we het voor de oudste leerlingen een warme, aanbeveling geven. Conclusies Warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.