Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronIna van Meeuwen-den Hoed

Kim en Koos en de sneeuw, druk 1, 64 blz.
deel 7 "Kim en Koos" serie, gebonden, geschikt voor jongens en meisjes vanaf 5 jaar, geïllustreerd met 10 zwart-wit tekeningen. Prijs f 11,75.
Inhoud: Kim zit in groep 2 en Koos in groep 4. Ze zitten op dezelfde school en spelen veel samen. Met alle klassen bij elkaar wordt er op vrijdag kerstfeest gevierd. Kim en Koos krijgen daarna, net als iedereen, een boek. De moeder van Kim haalt ze op met de slee. Ze spelen fijn in de sneeuw, vooral als hun vaders samen een hut van sneeuw bouwen. Een week later gaat het dooien. Dan is het kerstfeest. Kim gaat mee naar de kerk.
Conclusie: Zonder meer een aardig boek. Het is geschreven met korte zinnen onder elkaar, zonder leestekens en hoofdletters, behalve bij namen en aanduidingen voor God of de Heere Jezus. Het is heel duidelijk bedoeld als een boek voor Kerst. Op evenwichtige wijze is dat thema in het verhaal ingevlochten. Sterk vond ik in dit verband het slot. Kim vertelt uit de kerk dat de dominee de tekst noemde, die zij op het kerstfeest van de school had opgezegd. "En heel eerbiedig zegt Kim het ook nu/ want een Kind is ons geboren/ een Zoon is ons gegeven". Juist vanuit dit perspectief had ik graag gezien dat de schrijfster op p. 28 niet alleen vier keer het woord "moeten" (bijv. bekeerd moeten worden) gebruikt had (r. 4, 5, 10, 11), maar vanuit de zojuist genoemde tekst ook het "kunnen worden" had benadrukt!
Eindoordeel: Warm aanbevolen. Gouda C. de Pater
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1998

Open Boekbeoordeling.