Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronElise

Kom tot Jezus, druk 1, 10 blz.
Kleine boekjes, met mooie gekleurde plaatjes vertellen uit de Bijbelsche geschiedenis, soms in Bijbeltaal; 't is om de plaatjes te doen, 't bijschrift is er in de gauwigheid bij gemaakt; slecht is 't niet, maar er had hier en daar iets meer van gemaakt kunnen worden, zoo b.v. wordt bij "Mozes" niet vermeld, waarom 't kind werd verborgen; wie Pharao was; waarom zijne dochter jammerde wijl "'t een Hebreeuwsch kindje" was en waarom de redding van 't jongske van zoo overgroote beteekenis was. De samensteller wordt dan ook niet genoemd; de titels zijn: "Der kindren Vriend". "Kom tot Jezus". "In 's Heeren hoede".Boekbeoordeling in Het Kind, 5-12-1908