Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronC. van der Hoeven

Laat de kinderkens tot mij komen , druk 1
C. v. d. Hoeven. Laat de kinderkens tot mij komen. Handboek voor het onderwijs in de Bijbelsche Geschiedenis op de Zondagsschool en de Christelijke school. 1e deel O.T. f 4.25 geb. 2e deel id. Zoolang we nog niet ons eigen handboek hebben, zal Stock-Renkema wel een der voornaamste hulpboeken blijven. Daarnaast vraagt dit boek, dat in de eerste plaats voor de Ned. Herv. Zondagsschool (bij Bredée's Zondagsschool-rooster) past, ook uw aandacht. Vele leiders en leidsters zoeken boeken, waarin ze hun stof nog eens kunnen nalezen. Welnu. hier is er een, dat héél veel goeds geeft en niet op schrift-critisch standpunt staat.We ontvingen alleen het O.T. en kunnen dus over het N.T. geen oordeel vellen. Maar we vertrouwen, dat ook dit niet teleurstellen zal.
Open Gids


Gids inzake jongens- en meisjeslectuur, 2de druk, 1937