Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ. Smelik

Koning Manasse, druk 2, 32 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 8-12 jaar; Bijbelsche geschiedenis.
Korte inhoud: De geschiedenis van Manasse is door dezen schrijver goed weergegeven. Algemeene op- of aanmerkingen: De strekking van het geheele boekje is goed te noemen. Het is een goede proef om vertellen te leeren. Zonde en genade zijn juist geteekend. Geen vergiffenis zonder berouw. De uitdrukkingen als "kapotgeslagen" en dat zal wel "losloopen", liever anders. De uitvoering mocht wel wat vlotter zijn. Daar heeft het boekje recht op. Laten onderwijzers en -essen het ook maar lezen.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1934

Open Boekbeoordeling.