Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJeanne Marie

Zoo'n kleine broer, druk 1, 39 blz.
G. K. 0. 8 t. d. t. 20 cent. Een kleuterverhaaltje dat speelt op den Koninginnedag in Den Haag. Miep is een meisje van 8 jaar en vertelt hoe ze met haar Vader, Moeder en haar broertje Rudi een Koninginnedag doorbrengt. De stad is versierd; ze zien de vele vlaggen en de eerebogen; ze hooren muziek en maken parade mee. Rudi vooral geniet. Meer dan één lacht om z'n eigenaardig taaltje. Tegen den middag zijn allen weer thuis en blijft Rudi in de buurt spelen. Met andere kinderen gaan ze op de geschikte plaats staan en vragen aan de voorbijgangers een cent "voor den eereboog". Ook Rudi doet daaraan mee. Tegen zessen, als het huisgezin zal gaan eten is Rudi er niet. Allen gaan op stap om hem te zoeken. Gelukkig heeft een meisje zich over hem ontfermd. Moeder is boos op Rudi en vader vindt ook niet goed dat hij gebedeld en gejokt heeft. Miep, het oudste zusje weet wel dat zij de hoofdschuldige is. Ze vertelt alles aan Vader en Moeder. Die praten heel ernstig met haar, en 's avonds, als ze naar bed gaat, vraagt ze den Heere om vergiffenis. Dat doet ook Rudi in een eenvoudig gebedje. Die Rudi is een parmantig baasje. De kleine knapen zullen schik in hem hebben. Het is een echt kinderlijke vertelling met fijne trekjes, bv. de teekening van het oude moedertje met haar pepermunt (blz. 24). Maar het slot is heel mat, het heeft geen "clou" en is prozaïsch. Dat er niet over de Koningin en over de Prinses iets gezegd wordt, achten wij een te kort. Doch dit kleine boekje heeft ondanks deze gebreken zeer goede hoedanigheden. De groote motieven van het kleine kinderleven schemeren er wel in door (verkeerde kameraadjes; eigenzinnigheid, stil wegloopen). Niet mooi is: "Als je het toch vertelt, sla ik je op je kop". (28). In de laatste pagina komt de Christelijke strekking duidelijk uit. Op blz. 34 wordt een les gegeven, die voor heel het leven van een kind gewichtig is: "Nooit mee doen aan iets, wat niemand weten mag." Het doet ons genoegen, dat we "Zoo'n kleine broer" met warmte kunnen aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1934

Jeanne Marie

Zoo'n kleine broer, druk 1, 39 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 7-10 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: 'n Kinderlijk, dus kleurig en fleurig verteld verhaal over het wedervaren van Miep en haar 3-jarig broertje op een Koninginnedag. Het leert den kinderen nooit voor vader of moeder geheimen te hebben, ook niet al zeggen vriendjes: "Niks zeggen", want, "iets, wat je niet aan je vader of moeder vertellen mag, kan nooit goed zijn". De kleintjes, voor wie het bedoeld is, zullen het graag lezen, al betwijfel ik het, of ze de geestigheden van het broertje wel begrijpen kunnen. Vooral het slot is heel goed. In lettergrepen gedrukt.
Conclusie: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1934

Open Boekbeoordeling.