Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronG.K. de Wilde

Krijn Touw , druk 1, 246 blz.
Bijzonderheden: Oorspronkelijk, historisch verhaal (geschikt voor jongens van 12-16 jaar); omvang 245 bladz. Prijs geb. f2.75. Bij inteekening f2.50.
Korte inhoud: Het boek behelst in hoofdzaak de geschiedenis van de ontdekking van Tasmaniƫ, Nieuw-Zeeland en andere eilanden in 1642. Het boek begint met de weinig geloofwaardige redding van zekeren Joris en 't verdrinken van stuurman Touw; hun schip vloog in de lucht op reis naar China. Het boek eindigt met het onverwachte terugvinden van den vermisten stuurman Touw, de vader van Krijn. Ook dit gedeelte lijkt weinig geloofwaardig. Overigens is het heele verhaal van den tocht spannend en vol wederwaardigheden. Et valt heel wat uit te leeren en te genieten.
Beoordeeling: Het zeemansleven wordt goed beschreven; gelukkig lees ik er in, dat Ant. v. Diemen tot Kommandeur Tasman zegt, dat wel eens vergeten wordt, om in nieuw ontdekte landen de bevolking ook in kennis te brengen met het Evangelie. De ontdekkingsreizigers worden in de hoede des Heeren aanbevolen en inderdaad blijkt Tasman daar de waarde van te beseffen. Enkele malen trof ik woorden aan, die misschien sommigen niet zullen hinderen, maar die zonder schade gemist hadden kunnen worden. Bl. 28: zoo gaat het bij dien ve..... Jochems maar door! (dit niet ingevulde woord laat vele aanvullingen toe). Bl. 47: houd je maar taai, meid. Bl. 55: Drommels. Bl. 79: Duvekater (enkele malen) en bl. 82: duveltje uit 't doosje. Voor onze bibliotheken overigens heel gaarne aanbevolen H.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930