Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Johannes Ibubesi de wegbereider, druk 1, 92 blz.
prijs gebonden f 1,20; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Hubesi, het kafferjongetje, gaat met zijn zusje Phakati op de zendingsschool van de blanken. Hubesi weet langzaam aan het vertrouwen tegenover de zending in zijn kraal weg te nemen, zodat ook daar een school gebouwd kan warden. Hij is daardoor de wegbereider voor het Evangelie. Strekking: De schrijfster wil het kind al vertellend de moeilijkheden doen zien, waarmee de zending onder de Kaffers te kampen heeft. Daarbij wekt het verhaal liefde voor alles wat in de natuur leeft.
Conclusie: Een aanbevelenswaardig zendingsverhaal, dat goed geschreven is en zeker door jongens en meisjes met graagte gelezen zal worden.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.


Johannes Ibubesi de wegbereider, druk 1, 92 blz.
Als vervolg op "Ibubesi het Kaffertje" schreef Go Verburg: Johannes Ibubesi de wegbereider. Ibubesi gelijkt niet alleen op Johannes de Doper door zijn doopnaam, maar ook omdat dit kleine negertje de eerste is uit zijn dorp, die de weg vindt naar de zendeling. Zo baant hij de weg voor de prediking aan zijn stamgenoten. Een hartelijk, prettig boek over de zending, met spannende inlassen - o.a. een goed beschreven leeuwejacht - en aardige illustraties van Corrie van der Baan. Door het uitgesproken protestantse karakter eigent het zich uiteraard beter tot het lezen door de protestantse dan door de katholieke jeugd. (geb. f 1,20)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1959-60

Open IDIL-Gids.