Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW. Blomberg-Zeeman

Joost Boschboom, druk 1, 199 blz.
Bijzonderheden: leeftijd 14 tot 15 jaar: prijs: f 1.90 ing. f2.75 geb.
Korte inhoud: Joost Boschboom, een gymnasiast van 17 jaar, besteedt zooveel aandacht aan voetballen, dat zijn rapporten al slechter werden. Zijn vader brengt hem daarom op een gymnasium in een andere stad en stelt hem onder het toezicht van een verstandigen, strengen leeraar. Maar Joost schiet weinig op; goede vrienden, die helpen, heeft hij niet; de gedachte aan zijn vriendin Greetje loutert hem ook al niet. Zijn luiheid brengt hem tot liegen, en dit wordt weer bijna de oorzaak van een heel tragisch ongeval, waarbij vader nauwelijks den dood ontkomt. Nu komt de kentering. Joost gaat werken, gaat over, komt weer thuis, trouwt tien jaar later met Greetje.
Beoordeeling: Een vlot geschreven boek. De karakters zijn met bijzondere toewijding geteekend, De schrijfster laat duidelijk zien, wat de consequenties van traagheid en luiheid zijn. Jammer, dat nu en dan een toevalligheidje de begeerde wending brengt: een wandspreuk, een portretje. Mevrouw Blomberg heeft het juist gezien, hoe groot de waarde is van een fijnen huiselijken kring, van een lieve moeder en een sterken vader voor een wankelen, grooten zoon. De ā€˛goede fee" van Joost, Greetje, heeft wel een heel belangrijk aandeel in zijn omkeering. Maar we worden bewaard voor amoureuze momenten. Kon de schrijfster geen stoeren vriend vinden? Ze zijn er nog wel! Aanbevelen. A. Kuiper.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930