Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronM. van Teiland

Leen's vrije dag, druk 1, 39 blz.
G.K.O. 11 t.d.t. Leen heeft de onderwijzeres niet goed verstaan, en meent, dat zij hem vrij gaf, om de school een dag te verzuimen. Dit bleek niet zoo te zijn, maar dan jokt hij, dat hij ziek geweest is. Natuurlijk heeft hij daar geen vrede bij; hij belijdt zijn zonde aan zijn ouders, aan de juffrouw, en aan God. Zoo komt alles weer goed en hij krijgt „een fijnen verjaardag". Druk, zinsbouw en verteltrant zijn op de allerkleinsten berekend, die nog maar net lezen kunnen. De plaatjes zijn opmerkelijk primitief en zeer verschillend van qualiteit. Ook de omslag is bij het „futuristische" áf. Deze zal zeker niet door de kleintjes worden begrepen. De geschiedenis is goed verteld, maar meer moraal dan evangelie. Het is onbegrijpelijk, dat een kind, van zijn recht overtuigd, jokken zal vanwege de verwachte straf. Alles samengenomen, is het niet te verwonderen, dat onze aanbeveling zich beperkt tot de qualificatie „matig".

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1941

M. van Teiland

Leen's vrije dag, druk 3, 39 blz.
prijs f 0,55; in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Leen is een landarbeidersjongetje, dat buiten het dorp bij een boerderij woont. Op een dag komt de dorsmachine op 't korenland. Dat hoogtepunt wil Leen bijwonen en hij vraagt aan juf om een dagje vrij. Door verkeerd begrijpen meent hij, dat het mag. Maar als hij de volgende dag van zijn vriendjes hoort dat het niet mocht, jokt hij tegen juf. Op zijn verjaardag biecht hij zijn leugen op, eerst tegen grootmoe, dan aan juf en bidt hij de Heere om vergeving. Strekking: Liegen is zonde en maakt van binnen onrustig. Als de zonde beleden wordt, geeft dat vrede.
Conclusie: Een goed getroffen kinderverhaal uit het - naar mij voorkomt - Flakkese dorpsleven. Het ademt een positieve christelijke geest, uitkomend niet alleen in de geschiedenis van het leugentje, maar ook in de beschrijving van de Zondag bij grootmoeder.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1956

Open Boekbeoordeling.
M. van Teiland

Leen's vrije dag, druk 4, 39 blz.
prijs in slappe omslag f 0,55; jongensboek.
Inhoud: Leen zou graag vrij van school hebben als de dorsmachine komt. Door een misverstand meent hij, dat de juf toestemming geeft. Hij blijft dus thuis. Maar de volgende dag zegt hij, dat hij ziek is geweest. Hij heeft echter spoedig spijt van zijn leugen en vertelt, dat hij gejokt heeft. Hij vraagt ook de Heere om vergeving. Srekking: De leugen rooft je rust en vreugde. Belijd wat je verkeerd gedaan hebt en vraag bovenal de Heere om vergeving.
Conclusie: Een eenvoudig aardig boekje voor de jongere kinderen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1961

Open Boekbeoordeling.
M. van Teiland

Leen's vrije dag, druk 5, 39 blz.
prijs in slappe omslag f 0,75; jongensboek.
Inhoud: Leen krijgt door een misverstand een vrije dag, maar redt er zich uit door een leugen. Strekking: De weg die we te gaan hebben is: zonde belijden, vergeving vragen om zo rust te vinden.
Conclusie: Boeiend, helder en zeer aannemelijk geschreven. In allerlei opzicht goed te noemen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1966

Open Boekbeoordeling.