Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronBetsy

Wie is mijn naaste?, druk 1, 16 blz.
In den Gelderschen Achterhoek heeft het zich voorgedaan. Wieske en Jaap zien een kermiswagen en zeggen elkaar, hoe ze over zulk een leventje denken, maar Boer Peters ontfermt zich en is den barmhartigen Samaritaan gelijk, neemt de ongelukkigen op zijn erf en geeft hun werk. Van den verkeerden weg brengt hij hen op den goeden weg. Hij behoefde er geen spijt van te hebben. Het Kerstfeest en de Zondagsschool zijn bij het overigens niet onaardig verhaal er wel wat bijgehaald. Maar kinderen (vanaf 12 jarigen leeftijd), zullen de geschiedenis toch heel mooi vinden. Prijs f 0 121/2. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1906
Betsy

Wie is mijn naaste?, druk 2, 32 blz.
De boer van Kraayenhof heeft voor woonwagen-bewoners geen aalmoezen maar wèl werk. Een gezin, dat met een woonwagen het land doortrok, staat hij toe, op zijn erf te komen wonen; zorgt voor werk, geregelde verdienste, onderwijs, helpt hen zoo-doende „van den weg af" en bevordert hun stoffelijk en zedelijk welzijn. Matig aanbevolen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1919