Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. Henszen Veenland

Liem Tjan, de zendelingsbediende, druk 1, 60 blz.
G. K. C. 0. 4 z. p. 6 t. d. t. Geïll. door Ir. M.C.A. Meischke. 35 cent. In een tijd van grooten hongersnood wordt Liem Tjan, vermagerd jongetje, door zijn moeder verkocht aan zendeling Hielke. Opgenomen in het zendelingshuis in Ping-Yang, groeit er uit hem een flinke jongeman, die den Heiland liefheeft. Vredig is zijn leven, totdat de troepen van de Noordelijken en de Zuidelijken, gewikkeld in burgeroorlog, al meer Ping Yang naderen. De kleine Christengemeente raakt in verwarring, maar de zendeling denkt niet aan vluchten. Toch moet hij zijn werk loslaten, want een bende gevreesde roovers overvalt de zendingspost en voert den zendeling mee als gijzelaar, ter verkrijging van een hoog losgeld. Liem Tjan besluit een poging te doen, zijn meester te redden. Na een week komt één van de roovers antwoord halen op den brief, waarin 't losgeld geëischt is. Zich voordoend als bedelaar, weet Liem Tjan gedaan te krijgen, dat de roover hem meeneemt en dat hij door den hoofdman aangenomen wordt als nieuw lid der bende. Hij vindt een ongedachten helper in Li Hun Chi, den onderhoofdman, bij wien de woorden van zendeling Hielke een reeds vroeger gekend verlangen naar den vrede der Christenen doet herleven. Met z'n drieën ontvluchten ze, worden achtervolgd, maar komen na een langen tocht behouden aan in Shanghai, waar zendeling Hielke vrouw en kind weervindt. Liem Tjan en Li Hun Chi geven zich voor den arbeid der zending onder de Chineezen. Schijnbaar een zendingsverhaal, en toch niet; van het eigenlijke zendingswerk blijven we tamelijk onkundig. In het middelpunt staat het spannend gebeuren van ontvoering en ontvluchting. De auteur weet stemming te wekken en is boeiend in zijn beschrijving. Het verhaal spreekt van liefde tot den Heiland en van den vrede, die bij Hem alleen te vinden is. Wij achten, dat in lectuur voor kinderen de Naam Jezus niet zoo vaak alleenstaand gebruikt moet worden, als de schrijver doet. Het heeft bijna iets oneerbiedigs. De teekeningen van Ir. Meischke mogen meerendeels geslaagd heeten en geven sfeer aan het verhaal. Druk en uitvoering zijn onberispelijk. De correctie is echter onnauwkeurig. We streepten tal van fouten aan. Hartelijk aanbevolen voor jongens en meisjes van tien jaar en ouder.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1932

H. Henszen Veenland

Liem Tjan, de zendelingsbediende, druk 1, 60 blz.
Leeftijd 11-14 jaar. Een zendingsverhaal uit China. Liem Tjan is de bediende van zendeling Hielke. De zendeling wordt door een rooversbende ontvoerd. Mevrouw Hielke en Annie worden door Liem Tjan in veiligheid gebracht. Daarna neemt hij dienst onder de roovers om zijn meester te redden. Met behulp van Li Hun Chi, den onderhoofdman der roovers, gelukt dit. Zij vluchten en komen in Shanghai. Hier vindt de zendeling zijn vrouw en kind. Samen knielen ze neer om God te danken. Liem Tjan en Li Hun Chi geven zich voor den arbeid in het Evangelie onder hun landgenooten. Een mooi boek. Boeiend van begin tot einde. Welk een trouw bediende is Liem Tjan. Aanbevolen. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1932

Open Boekbeoordeling.
H. Henszen Veenland

Liem Tjan, de zendelingsbediende, druk 2, 61 blz.
G. K. C. 0. 4 z. p. 6 t. d. t. f 0.35, gec. f 0.45. In een tijd van grooten hongersnood wordt Liem Tjan, vermagerd jongetje, door zijn moeder verkocht aan zendeling Hielke. Opgenomen in het zendelingshuis in Ping-Yang, groeit er uit hem een flinke jongeman, die den Heiland liefheeft. Vredig is zijn leven, totdat de troepen van de Noordelijken en de Zuidelijken, gewikkeld in burgeroorlog, al meer Ping Yang naderen. De kleine Christengemeente raakt in verwarring, maar de zendeling denkt niet aan vluchten. Toch moet hij zijn werk loslaten, want een bende gevreesde roovers overvalt de zendingspost en voert den zendeling mee als gijzelaar, ter verkrijging van een hoog losgeld. Liem Yang besluit een poging te doen, zijn meester te redden. Na een week komt één van de roovers antwoord halen op den brief, waarin 't losgeld geëischt is. Zich voordoend als bedelaar, weet Liem Tjan gedaan te krijgen, dat de roover hem meeneemt en dat hij door den hoofdman aangenomen wordt als nieuw lid der bende. Hij vindt een ongedachten helper in Li Hun Chi, den onderhoofdman, bij wien de woorden van zendeling Hielke een reeds vroeger gekend verlangen naar den vrede der Christenen doet herleven. Met z'n drieën ontvluchten ze, worden achtervolgd, maar komen na een langen tocht behouden aan in Shanghai, waar zendeling Hielke vrouw en kind weervindt. Liem Tjan en Li Hun Chi geven zich voor den arbeid der zending onder de Chineezen. Schijnbaar een zendingsverhaal, en toch niet; van het eigenlijke zendingswerk blijven we tamelijk onkundig. In het middelpunt staat het spannend gebeuren van ontvoering en ontvluchting. De auteur weet stemming te wekken en is boeiend in zijn beschrijving. Het verhaal spreekt van liefde tot den Heiland en van den vrede, die bij Hem alleen te vinden is. Wij achten, dat in lectuur voor kinderen de Naam Jezus niet zoo vaak alleenstaand gebruikt moet worden, als de schrijver doet. Het heeft bijna iets oneerbiedigs. De teekeningen van Ir. Meischke zijn meerendeels zeer geslaagd en geven sfeer aan het verhaal. Druk en uitvoering zijn onberispelijk. Hartelijk aanbevolen voor jongens en meisjes van tien jaar en ouder.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1934

H. Henszen Veenland

Liem Tjan, de zendelingsbediende, druk 2, 61 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 12-15 jaar; Zendingsgeschiedenis.
Korte inhoud: Het verhaal verplaatst ons in China. Wij maken kennis met hongersnood en rooversbenden. Liem Tjan wordt door zijn moeder verkocht aan een zendeling. Hij hecht zich aan het gezin van den zendeling. En als later de zendeling door roovers wordt gevangen genomen, gelukt het Liem Tjan hem te bevrijden. door zich in de bende te laten opnemen. Algemeene op- of aanmerkingen: Een leerzame schets van het leven in China, zoowel der inwoners als der zendelingsfamilies. 't Is ook voor ouderen zeer geschikt.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1934

Open Boekbeoordeling.
H. Henszen Veenland

Liem Tjan, de zendelingsbediende, druk 3, 64 blz.
Jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-16 j.; Zendingsgeschiedenis.
Korte inhoud: Het verhaal verplaatst ons in China. Wij maken kennis met hongersnood en rooversbenden. Liem Tjan wordt door zijn moeder verkocht aan een zendeling. Hij hecht zich aan het gezin van den zendeling. En als later de zendeling door roovers wordt gevangen genomen, gelukt het Liem Tjan hem te bevrijden door zich in de bende te laten opnemen. Algemeene op- of aanmerkingen: Een leerzame schets van het leven in China, zoowel der inwoners als der zendelingsfamilies. 't Is ook voor ouderen zeer geschikt.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.
H. Henszen Veenland

Liem Tjan, de zendelingsbediende, druk 4, 61 blz.
prijs 75 cent; gebonden; geïll.: jongens- en meisjesboek, leeftijd 10-12 jaar.
Inhoud: Liem Tjan wordt tijdens hongersnood "gekocht" door de zendeling. Dit maakt hem tot een trouwe bediende. Als zijn meester door een roversbende wordt meegevoerd, teneinde een losgeld te krijgen, redt hij samen met Li Hun Chi zijn meester. Deze Li had vroeger ook wel eens het evangelie beluisterd, maar zich, door de nood gedreven, bij de rovers aangesloten.
Conclusie: Jammer, dat de taal niet bepaald kinderlijk is. Materiële nood brengt verbittering in plaats van toenadering. Werpt uw brood uit op het water... Toch wel een aardig boekje.
Eindoordeel: aanbevolen
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1950

Open Boekbeoordeling.