Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJan Veltman

Kopje onder en de gevolgen er van, druk 2, 55 blz.
Een prachtig jongensboekje, boeiend van het begin tot het einde, met leuke, sprekende plaatjes. De kartonnen band, met vergulde letters is keurig. De hoofdzaak is het zegenrijke werk van een Evangelist onder de verwilderde heide-bewoners, hoe hij door tactvol optreden, zelfs bij hem aangedane beleediging, de sympathie wint dergenen, met wie hij in aanraking komt. De brutale straatbengels gaan zich (zoo goed als de grooten) schamen over hun vroegere levenswijze. Leeftijd 12-13 jaar. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1930

Open Boekbeoordeling.