Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronChristien

Lize of de Heer is mijn licht, druk 2, 16 blz.
Dokter Jansen richt, na het overlijden van zijn eenig kind, in het ongodsdienstige dorp N. eene Zondagsschool op. De vrucht van deze Zondagsschool is o. a., dat het huisgezin van een winkelier tot God wordt bekeerd. Eerst het dochtertje, Lize, door middel van het onderwijs, daarna de ouders, waartoe, behalve het gebed en de vermaningen van Lize, eene ernstige ziekte medewerkt. Over 't algemeen vlot en natuurlijk verteld. Alleen het laatste hoofdstuk bevat gedeelten, die o. i. misplaatst zijn. Een kind van 10 jaar, als Lize is, spreekt zoo niet, of 't moet een wonderkind zijn. De uitdrukking op pag. 8 " ... onze beste daden onvolkomen ... zoolang waarachtige liefde tot God niet de drijfveer is", is onwaar. Ze blijven altijd onvolkomen en met zonden besmet. Op treffende wijze blijkt uit dit verhaal, hoe de Heere in de toebrenging van den zondaar vaak zware en moeilijke wegen houdt, vooral met den eigengerechtige, als dezen "braven" winkelier, die "alleszins als godsdienstiger" was. De Schrijfster heeft haar doel, n.l. de vrucht van het onderwijs op de Zondagsschool te teekenen, wel getroffen. Wij hadden echter gaarne gezien, dat zij ook het onderwijs op de Christelijke dagschool, op de catechisatie en door de prediking recht had laten wedervaren. Overigens verdient dit boekje om zijn goeden inhoud en zijne nette uitvoering aanbevolen te worden.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1903

Open Jachin-boekbeoordelingen.


Christien

Lize of de Heer is mijn licht, druk 3, 16 blz.
Geïll. omslag en een plaatje in zwartdruk. Prijs 5 cent. Dokter Jansen richt, na het overlijden van zijn eenig kind, in het ongodsdienstige dorp N. een Zondagsschool op. De vrucht van deze Zondagsschool is o.a., dat het huisgezin van een winkelier tot God wordt bekeerd. Eerst het dochtertje, Lize door middel van het onderwijs; daarna de ouders, waartoe, behalve het gebed en de vermaningen van Lize, een ernstige ziekte medewerkt. Over 't algemeen vlot en natuurlijk verteld. Alleen het laatste hoofdstuk bevat gedeelten, die o.i. misplaatst zijn. Een kind van 10 jaar, als Lize is, spreekt zoo niet, of 't moet een wonderkind zijn. De uitdrukking op pag. 9 ".. . onze beste daden onvolkomen . . . . zoolang waarachtige liefde tot God niet de drijfveer is", is onwaar. Ze blijven altijd onvolkomen en met zonden besmet. Op treffende wijze blijkt uit dit verhaal, hoe de Heere in de toebrenging van den zondaar vaak zware en moeilijke wegen houdt, vooral met den eigengerechtige, als dezen "braven" winkelier, die "alleszins als godsdienstiger" was. De Schrijfster heeft haar doel, nl. de vrucht van het onderwijs op de Zondagsschool te teekenen, wel getroffen. Wij hadden echter gaarne gezien, dat zij ook het onderwijs op de Christelijke dagschool, op de catechisatie en door de prediking recht had laten wedervaren. Overigens verdient dit boekje om zijn goeden inhoud en zijn nette uitvoering aanbevolen te worden.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1912