Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronGeo

Wie was de sterkste?, druk 1, 16 blz.
G.K.0. 4 t.d.t. 15 cent. Dit boekje heeft den ongewonen vorm van een pendule. Als zoodanig ziet het er heel aardig uit, want het is geheel is dezen vorm gesneden; alleen heeft deze vorm met den inhoud geen verband, evenmin als de plaatjes. Een kreupele jongen wordt geplaagd door een medeleerling. De laatste heeft een mes weggenomen en als hij voor ontdekking vreest, stopt hij het mes in den zak van den kreupele. Als de plaaggeest zijn been gebroken heeft, gaat de kreupele hem bezoeken, hem helpen met zijn schoolwerk en hoopt zoo "vurige kolen op zijn hoofd". Daardoor wordt de plaaggeest verteedert, bekent al zijn kwaad en wordt de beste vriend van den kreupele. Het motief is volstrekt niet nieuw, maar "als er 6000 jaar lang menschen op aarde zijn, wie kan dan iets oorspronkelijks geven", zoo schreef wijlen Ds. Gispen aan zijn vriend in Jeruzalem. De vorm van de vertelling is wel goed. De strekking is weergegeven aan het slot. Als de overwonnen plaaggeest toch verhoogd is op school, krijgt hij een mooie kaart om boven zijn bed te hangen. Daarop staat: Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. We kunnen dit schoolverhaal met een gerust hart aanbevelen. Alleen vragen we ons af, of het formaat voor een feestuitdeeling niet wat klein is.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1931

Geo

Wie was de sterkste?, druk 1, 16 blz.
Leeftijd 5-8 jaar. Dit boekje, bedrukt in den vorm van een klok, handelt over een kreupel jongetje, dat veel geplaagd wordt. Zijn grootste plaaggeest wordt echter zijn vriendje. Dit boekje kan ik warm aanbevelen. Het leert kwaad met goed te vergelden! Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1931

Open Boekbeoordeling.