Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJos A. Brusse

Kleine Kees ... grote Kees, druk 1, 61 blz.
prijs f 1,10; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Een verhaal over Kees, die eerst aan zijn jongere broertjes een slecht voorbeeld geeft, door in een verboden bos te gaan. Na de bestraffing door zijn vader lezen we van handelingen, die hem de naam van "Grote Kees" waardig maken. Zijn goede karakter blijkt inzonderheid uit de handelingen ten opzichte van de opgesloten landloper. Strekking: Een mooi christelijk verhaal, dat een opvoedkundige strekking heeft. Daarin wordt geschetst de grote waarde voor een kind, dat een christelijke en degelijke opvoeding krijgt. Ook van grote waardij is het medeleven van de ouders met de kinderen. Gebruik van 1 x Heer.
Conclusie: Een aardig geschreven verhaal, waarin mooie kindertaferelen voorkomen. Een bezwaar is, dat de bestraffing van Kees door zijn vader met spot gepaard gaat. Spot doorwondt heviger en langduriger, dan wij vermoeden. De vader van Kees gaat ook m.i. iets te ver.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1962

Open Boekbeoordeling.
Jos A. Brusse

Kleine Kees ... grote Kees, druk 2, 61 blz.
prijs f 1,35 gebonden; jongensboek.
Inhoud: Kees is de oudste van de drie jongens Dilleman. Tegen vaders gebod in gaat hij met in broertjes het bos in. Ze worden bang voor een vreemde man. Later blijkt dat een landloper en inbreker te zijn. Een rechercheur, vriend van vader, vindt ze en brengt ze thuis. Vader vindt Kees nog maar een klein jongetje. Als hij zijn sinterklaasverrassing naar de ingesloten landloper brengt wordt hij "in eer hersteld".
Conclusie: Een goed boek, een christelijke sfeer, maar m.i. met één zeer lelijke fout: de manier waarop vader aan Kees de bestraffing geeft is m.i. erg onpaedagogisch, de toon zelfs sarcastisch. Daarom:
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1965

Open Boekbeoordeling.
Jos A. Brusse

Kleine Kees ... grote Kees, druk 2, 61 blz.
Kleine Kees... grote Kees door Jos A. Brusse. Keesje voelt zich al een grote jongen, want hij weet dat Sinterklaas niet echt bestaat. Des te heviger belijdt hij bij voortduring zijn geloof in de Here Jezus, waardoor hij zelfs geen angst kent voor een nachtelijke storm. Een stoutigheidje maakt hij weer goed, natuurlijk met Kerstmis. Onuitstaanbare vroomheid, die we onze jeugd moeten besparen. (geb. f 1,35)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1966-67

Open IDIL-Gids.