Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronR. Hoogerwerf-Holleman

Leo en Marietje de twee hugenootjes, druk 1, 58 blz.
gebonden, geschikt voor jongens en meisjes vanaf 9 jaar, geïllustreerd met zes zwart-wit tekeningen. Prijs f 9,75.
Inhoud: Door de opheffing van het edict van Nantes - de term wordt goed uitge- legd - in 1685 door Lodewijk XIV dreigt er gevaar voor de Hugenoten, juist ook voor leiders als de baron Villerius, zijn vrouw en hun twee kinderen Leo en Marietje. De kinderen worden ontvoerd naar een klooster voor heropvoeding in roomse geest, terwijl soldaten (dragonders) het kasteel van de baron in brand steken. De dan aanwezige bewoners ontsnappen door een geheime gang. Intussen vormen zich groepen Hugenootse "kruissoldaten", waartoe ook de baron toetreedt. Samen met anderen weet hij zijn kinderen te bevrijden. Na hereniging met de rest van het gezin, gaan ze, als vele andere Hugenoten, in Amsterdam wonen.
Conclusie: Dit boek vertelt op eenvoudige wijze over een bewogen periode in de geschiedenis van de Franse calvinisten, soms naar mijn smaak iets te simplistisch. Ik vroeg me af of de schrijfster haar jonge lezers niet meer van het lijden van de Hugenoten had kunnen laten ervaren dan nu gebeurd is. Het gebruik van de term "heilige oorlog" (o.a. p. 14, 20) lijkt me af te raden, gezien de huidige betekenis ervan. Ik had wat moeite met het dubbelzinnige gebruik van het woord "strijden" op p. 14, waar de goede strijd van het geloof en het vechten voor het geloof door elkaar gehaald en moeiteloos op één lijn geplaatst worden. De zaak simpel houden leidt soms tot eenzijdigheden. Het woord "crucifix" (p. 17 e.v.) moet volgens mij nog steeds als "crucifix" geschreven worden. De roomse genadeleer is ingewikkelder dan p. 19 geeft. De zin op p. 19 "Hun ogen glinsteren boosaardig" zou eventueel weg kunnen. De tragiek is immers dat velen meenden op deze manier (van dit hoofdstuk) God een dienst te bewijzen. Ondanks deze detailkritiek heb ik veel waardering voor dit boekje.
Eindoordeel: Warm aanbevolen. Gouda C. de Pater
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1998

Open Boekbeoordeling.