Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. Hendrikse

Loutering, druk 1, 80 blz.
Dit boekje, dat als ondertitel heeft: beelden uit het verleden, vertelt van de lotgevallen in de tijd van de Spaanse inquisitie van de pastoor uit de Lier, die om zijn meegaan met de "nieuwe leer" op het schavot terecht kwam. Het verplaatst ons in die vreselijke tijd van roomse verdrukking, een tijd, die we niet vergeten mogen. Wat een kracht in het geloof om met volkomen overgave het schavot te beklimmen voor de Naam en de zaak des Heeren. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.