Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronD. Tipstra

Lange Jochem en z'n vriend, druk 1, 40 blz.
G. K. 0. 8 t. d. t. 20 cent. Lange Jochem, de knecht van boer Prugel, houdt Jaap en Evert voor appeldieven. De schijn is tegen hen. Ze zijn echter onschuldig. Wel heeft Jaap zijn moeder voorgelogen, om zich uit moeilijkheden te redden. Gelukkig dat hij zijn kwaad aan den Heere belijdt en om vergeving vraagt. De werkelijke dief, Berend Bokking, wordt gesnapt en Jaap Veldstra wordt de vriend van "lange Jochem". Een eigenlijke strekking heeft het boekje niet. Wel is het goed geschreven en op elke bladzijde verraadt het kennis van 't landleven. Maar het religieus element is uiterst zwak. "Wie geen schuld heeft, al staat hij ook onder verdenking, behoeft niet bang te zijn en te vluchten. Alle onwaarheid is zonde." Dat zijn de beide lessen. Laat dit werkje, met zijn oblong formaat en aardige plaatjes voor de Chr. gezinnen wel kunnen dienen, voor de Evangeliseerende Zondagsschool is het niet geschikt, omdat we daarvoor heel andere eischen stellen. Waarom ontbreekt de verkondiging van het Evangelie erin?

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1934

D. Tipstra

Lange Jochem en z'n vriend, druk 1, 40 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 8-11 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Jaap Veldstra wordt door Lange Jochem, den knecht van boer Prugel, van appeldiefstal verdacht. De schijn is ook wel tegen Jaap. De appels worden door den werkelijken dief in een greppel verborgen. Lange Jochem loert nu op den dief en krijgt hem, na eerst nog een vergissing begaan te hebben, eindelijk te pakken. Lange Jochem ziet zijn verkeerde handelwijze in en erkent ruiterlijk z'n ongelijk. Hierdoor worden Jochem en Jaap voortaan de beste vrienden. Algemeene op- of aanmerkingen: Een heel gewoon, klein verhaaltje. Zeker, 't is wel geschikt voor onze jongens, maar 't is oppervlakkig en veel leering zit er heusch niet in. Zulke boekjes hebben we genoeg. Ook het woordje Heer komt hier weer voor.
Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1934

Open Boekbeoordeling.