Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronAnnie Sanders

Juultje gaat naar buiten, druk 1, 70 blz.
prijs f 1,05; gebonden; meisjesboek.
Inhoud: Juultje is ziek geweest en gaat voor een poosje naar een boerderij om op te knappen. Daar sluit zij vriendschap met een buurmeisje, Marijke, die niet lopen kan en haar dikwijls voorleest uit de kinderbijbel. Rinus, een van de kinderen der boerin, is jaloers op Juultje omdat ze allen zoveel van haar houden. Hij stopt dan het doosje met moeders gouden broche onder het kussen van Juultje. 's Avonds belijdt Rinus zijn verkeerde daad en als Juultje weer naar huis gaat geeft Rinus haar spontaan zijn kinderbijbel.
Conclusie: Een mooi, vlot geschreven boekje, dat godsdienstige strekking heeft. Het is goede evangelisatielectuur.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1956

Open Boekbeoordeling.
Annie Sanders

Juultje gaat naar buiten, druk 2, 70 blz.
prijs f 1,15; gebonden; meisjesboek.
Inhoud: Juultje is een paar maanden ziek geweest. Nu mag ze een poosje bij tante Bartje logeren. Daar ontmoet ze Rinus, die jaloers op haar wordt, maar ook Marijke, die haar voor het eerst in haar leven uit de kinderbijbel vertelt. Strekking: Het kinderhart is erg ontvankelijk, zowel ten kwade als ten goede. Wie verkeerde dingen doet, moet daarvoor gestraft worden, opdat hij berouw zal krijgen en vergeving vragen.
Conclusie: Een vlot, goed geschreven boekje voor onze meisjes. Het tekent het gemis van een kind, als het thuis nooit van de Heere Jezus hoort, maar ook de rijkdom van een kind, dat Hem liefheeft.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1958

Open Boekbeoordeling.
Annie Sanders

Juultje gaat naar buiten, druk 3, 70 blz.
7 t.d.t., G.K.C.B., M. 7-10 j., (zie B.B. 1958). Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1961

Annie Sanders

Juultje gaat naar buiten, druk 3, 70 blz.
prijs gecartonneerd f 1,15; meisjesboek.
Inhoud: Juultje moet om gezondheidsredenen een poosje naar het platteland om aan te sterken. Daar krijgt ze een vriendinnetje, die haar uit de Bijbel vertelt, Als ze weer naar huis gaat, krijgt ze van Rinus, die eerst jaloers was en een lelijke streek had uitgehaald, een geschenk mee, nl. een kinderbijbel. Strekking: Juultje doet "buiten" meer op dan alleen gezondheid, ze leert in haar nieuwe omgeving bidden en haar vriendinnetje Marijke, hoewel ze nooit heeft kunnen lopen, betekent veel voor haar.
Conclusie: Een aardig kinderboek, dat ons wijst op de mogelijkheden om hen, die van het Evangelie vervreemd zijn, er mee in aanraking te doen komen. Er worden geen opzienbarende "successen" geboekt, geen hele-familie-bekering of iets dergelijks, het blijft heel gewoon en daarom zeer leesbaar.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1961

Open Boekbeoordeling.
Annie Sanders

Juultje gaat naar buiten, druk 4, 70 blz.
7 t.d.t., G.K.C.B., M. 7-10 j., (zie B.B. 1958). Een keurig uitgevoerd meisjesboek, soms wat sentimenteel, maar overigens een heel geschikt boekje, dat we graag opnieuw aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1963

Annie Sanders

Juultje gaat naar buiten, druk 4, 70 blz.
prijs gebonden f 1,15; meisjesboek.
Inhoud: Juultje moet voor haar gezondheid enkele weken naar een boerderij. Daar ontmoet ze Marijke, wat ouder dan zij, die hulpbehoevend is. Deze leest haar voor uit de kinderbijbel. Rinus, een zoon van de boerin, is jaloers op de genegenheid die iedereen Juultje toedraagt. Hij stopt een gouden broche onder haar kussen, opdat men haar van diefstal zal verdenken. Aan Jet, z'n oudere zuster, bekent hij alles. Als Juultje weggaat, schenkt Rinus haar z'n kinderbijbel. Strekking: Ook een gebrekkig iemand hoeft niet ongelukkig te zijn. De zonde maakt het hart onrustig.
Conclusie: Een goed boek. Psychologisch en opvoedkundig verantwoord. Behoorlijk van taal en stijl. Ook de godsdienstige strekking is op natuurlijke wijze in het boek verweven.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1963

Open Boekbeoordeling.
Annie Sanders

Juultje gaat naar buiten, druk 5, 70 blz.
prijs f 1,45 gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Juultje is door haar ziekte erg verzwakt; nu mag ze een poosje naar de boerderij om aan te sterken. Alles gaat daar naar wens, maar de jongste uit het gezin kan het niet hebben, dat Juultje voor zijn gevoel zijn plaats inneemt. Dat geeft uiteraard verwikkelingen! Strekking: We lezen in dit boekje iets van de zorg voor de ander in het goede christengezin, maar ook van het boze kinderhart, dat zichzelf zoekt. Het wil ook een evangelisatieverhaal zijn, want Juultje wist van niets.
Conclusie: Een boekje, dat we graag aanbevelen voor de wat grotere kinderen, Het zal er zeker ingaan, zoals het verschijnen van de 5e druk al bewijst.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1965

Open Boekbeoordeling.