Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronBetsy

Weldoen zonder geld, druk 3, 62 blz.
Dit werkje heeft geen aanbeveling noodig, nu het voor de derde maal zijn reis begint. En de auteur heeft er zelf aardigheid van: dat zegt het „opnieuw bewerkt". Maar één opmerking : dat herhaalde Heer, voor het meer heiligeerbiedige Heere — moet toch soms wel stuiten! ik teekende een paar passages aan: blz. 10, 14, 15, 17; als voorbeeld sta hier de eerste : „Al het zilver en goud is van den Heer, staat er in den Bijbel. En de Heer geeft daarvan aan een ieder, zooveel Hij goed en nuttig vindt. Had de Heer nu goed gevonden”... enz. (Op blz. 14, regel 9: Heere; op blz. 17, r. 9: Heere Jezus !). En een vraag: is de „rijm-zin" op blz. 35 mooi: Toen ze den volgenden middag klaar stond om naar het Iepenhofje te gaan, dacht ze daar ook ineens weer aan"? En een voorstel: het verouderde : een ieder blz. 12 e.c.) te veranderen in: ieder, of : iedereen. Dit boekje verdient de belangstelling! Frans van Noorden,teekende er fijne, teere plaatjes voor: een gekleurde buitenop, en drie er in, waarvan één gekleurd. 't Is een meisjesboek, dat ook jongens mogen lezen, 12-14 jaar vooral. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1917