Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronLinda Erics

Klompenboertje, druk 1, 110 blz.
G. K. C. 0. 15 t. d. t. f 1.00. Een verhaal, dat met talent de lotgevallen van "Klompenboertje" beschrijft, een jongen, die door een buurjongen wordt benijd. Een complot met baldadige vrienden leidt tot een onverdiende afranseling van Klompenboertje. Gevolg is dat hij doodziek wordt, waardoor aller boosheid en afgunst wordt gebroken. We vinden hier veel fijne trekjes, getuigend van een rijke opmerkingsgave. En toch hebben we een groot bezwaar, om dit boekje aan te bevelen. Dat bezwaar geldt niet zoozeer wat er in staat als wat er niet in staat. 't Christelijke is hier slechts een ietwat dun vernisje. Oppervlakkiger kan het moeilijk. "O, Lieve Vader in den hemel, Bert is verdrietig, wilt U hemhelpen?"Ziedaar in één woord heel de geestelijke "sfeer" geteekend. Op blz. 93 staat, dat God lijdt door de afdwalingen! Jammer, heel jammer, dat een zoo talentvolle auteur niet zóó weet te schrijven, dat de rijkdom van het Evangelie gezien wordt. We kunnen dit boekje niet gebruiken.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1925