Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronBetsy

Kinderen uit den bijbel, druk 1, 10 blz.
"De kleine Samuël" en "Het Israëlietisch Dienstmeisje" zijn de onderwerpen uit het Oude Testament, gevolgd door: "De twaalfjarige Jezus in den Tempel" uit het Nieuwe, waarbij nog komen twee kindergedichtjes: De Goede Herder, en Jezus, de Vriend der Kinderen. Wel wordt in elk gedeelte over kinderen gesproken, doch lang niet altijd zijn de kinderen de hoofdpersonen, wat toch volgens den titel had moeten zijn. In "De kleine Samuël" treedt Hanna meer op den voorgrond, en in "Het Israëlietisch Dienstmeisje" evenzoo Naäman. Ook past de laatste geschiedenis niet aan bij het kinderleven, wat toch schijnt bedoeld te zijn. De gedichtjes achten wij goed geslaagd. Ook ter wille van deze is het boekje voor de kleintjes zeer aan te bevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1904

Open Jachin-boekbeoordelingen.