Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronK. Norel

Kees Moddergeus, druk 1, 93 blz.
G.K.C.B. 8 t.d.t. Norel vertelt hier op de suggestieve manier, die we van hem gewoon zijn, hoe Kees, een Sliedrechter jongen, eerst op de Sliedrecht XV en daarna op de Humber „Moddergeus" wordt, d.i. scheepsjongen op een baggermolen. In Engeland raakt hij door verkeerde omgang los van Kerk en Bijbel, maar een verlof doorgebracht in het ouderlijk huis brengt hem terecht; hij is diep onder de indruk van Moeders vermaan en gebed. Opnieuw in Engeland dreigt hij opnieuw op drift te gaan, maar een zware Decemberstorm, die zijn baggermolen bijna het leven kost brengt hem definitief tot inkeer. Hij viert een gezegend Kerstfeest thuis. Hier wordt zeer onderhoudend en zeer levendig het eigenaardig leventje met zijn speciale debets en credits aan boord van een baggermolen uitgebeeld. Wellicht zal een aantal technische termen, die niet verklaard worden, niet worden verstaan. Vreemd is, dat Kees zo ongelofelijk gauw Engels leert en in een enkele zucht kan dansen. Maar deze kleinigheden willen we gaarne voorbijzien, om te verklaren, dat we hier met een heel interessant boek te doen hebben, verdienstelijk in de milieutekening, uit godsdienstig opzicht diep ernstig en uitstekend wat betreft de evangeliserende strekking. We begroeten dit boek, dat een avontuurlijke Inslag heeft, met veel vreugde. Het verdient een warme aanbeveling.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949

K. Norel

Kees Moddergeus, druk 1, 93 blz.
Prijs f 1,-; gebonden; geïll.; jongensboek.
Inhoud: Kees Dral, een Sliedrechtse jongen, wil op een baggermachine werken, evenals zijn vaders. Als kokkie komt hij op de Sliedrecht XV, die in Nederland baggert; daarna vertrekt hij met de Humber naar Engeland. Hij vervreemdt van huis en kerk. Doodsgevaar in storm brengt hem tot andere gedachten. Strekking: Rustige arbeid geeft zegen. Kees raakt in Engeland uit de koers. De bezoeken bij John doen hem zijn eigen huis geringschatten en trekken hem af van de kerk. Een "beurt" thuis doet hem de liefde van zijn moeder waarderen. Echter, een storm is nodig om hem terug te brengen tot de dienst des Heeren.
Conclusie: Een vlot jongensboek, dat van 't moeizaam werk van de "baggermensen" een duidelijk beeld geeft. Een verblijf in de vreemde heeft gevaren, waarvoor ook Kees bijna bezwijkt. Moederliefde en jongensstrijd zijn goed beschreven.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.
K. Norel

Kees Moddergeus, druk 2, 91 blz.
f 1,20; gebonden; jongensboek.
Inhoud: Een Sliedrechtse jongen komt na z'n schooljaren als kokkie op een baggermolen. We lezen van zijn angsten tengevolge van de streken van een matroos. Zijn werk op de molen, die op het IJsselmeer opereert, doet hij graag. Na twee jaar vinden we hem op de "Humber", die een Engelse haven uitbaggert. Hij krijgt een Engelse jongen tot vriend. In diens ouderlijk huis ondervindt hij veel hartelijkheid. Maar de zondag, de kerk, de bijbel en het gebed raken in 't vergeetboek. Na met de beurt thuis te zijn geweest en het gesprek met moeder besluit hij anders te gaan leven. Doch hij verliest telkens, totdat een storm, waarin God zijn leven spaart, hem zijn hart aan de Heere doet geven. Zo gaat hij een gezegend Kerstfeest thuis tegemoet. Strekking: De jonge Moddergeus wordt meegetrokken in het wereldse leven. Groot is de waardij van een lieve, biddende moeder. In eigen kracht vermogen we in de strijd tegen het kwade niets. We moeten ons hart voor Jezus openstellen en het Hem geven.
Conclusie: Boeiend verhaal uit het baggeraars-leven. Hier is een jongen, die lust in zijn werk heeft. Een fris boek, dat een godsdienstige geest ademt.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1957

Open Boekbeoordeling.
K. Norel

Kees Moddergeus, druk 2, 91 blz.
K. Norel is in deze rubriek present met een 2e druk van Kees Moddergeus. Kees is een flinke jongen uit een Sliedrechter familie van beroepsbaggeraars. Hij wil het voorbeeld van zijn vader volgen en moddergeus worden op de baggermolen. Met zijn veertien jaar trekt hij erop uit, eerst in de havens van het vaderland, weldra ook bij Whitby, Engeland. Maar hoe gaat het dan? Ver van huis, dicht bij het plezier, en al spoedig ook verder van God. Gelukkig voor Kees komt het inzicht nog juist op tijd en leert hij dat trouw aan God de enige garantie is voor een mooi en goed leven. De gebruikte vaktermen worden niet altijd voldoende verklaard. Protestantse levensbeschouwing en terminologie. (geb. f1,20)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1957-58

Open IDIL-Gids.