Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronPaula

Liesje en Antje, druk 1, 36 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Liesje en Antje zijn tweelingen van 6 jaar. Er zijn in het gezin nog vier kinderen. Liesje gaat op de Zondagsschool. Antje niet. Vader en moeder bidden niet. Vroeger deden ze het wel. Het onderwijs op de Zondagsschool heeft vrucht deze gedragen, dat Liesje steeds bidt en hoe klein ook, haar zusje Antje daartoe aanspoort. Liesje wordt ernstig ziek, moet naar het ziekenhuis, doch geneest gelukkig. De ziekte van het meisje leidt hiertoe, dat vader en moeder voortaan bidden en dat Antje, die voorheen afkeerig was van de Zondagsschool, ook wenscht de school te bezoeken. Algemeene op- of aanmerkingen: In de juiste kindertoon, op heel eenvoudige wijze geschreven. Voor kinderen van zulk een jeugdigen leeftijd niet onverdienstelijk van strekking. Nieuwe spelling.
Conclusie: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.