Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron



K. Norel

Linekes tocht naar de zingende klokken, druk 1, 31 blz.
in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Linekes oma is ziek. Lineke wil nu naar de klokken van de toren klimmen. Daar, meent zij, zingen de engelen, de boodschappers van God. Zij wil aan een engel verzoeken, beterschap aan de Heere Jezus te vragen voor oma. In een kamertje van de toren valt zij in slaap en droomt daar van de engelen. Zij wordt gevonden door meneer Van Strien, die het klokkenspel gaat bespelen. Wanneer Lineke thuis komt is oma weer veel beter.
Conclusie: Niet onaardig om aan de kleintjes voor te lezen. Maar de fantasie moet niet te ver doorgevoerd worden, want dat gaat ten koste van de bijbelse waarheden. De bijbel kent geen aanroeping der engelen.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1957

Open Boekbeoordeling.
K. Norel

Linekes tocht naar de zingende klokken, druk 1, 31 blz.
Linekes tocht naar de zingende klokken heet het boekje van K. Norel. Lineke gaat bij oma Kerstmis vieren. Maar daags voor het grote feest wordt oma ernstig ziek. Lineke heeft van opa gehoord dat de klokken samen met de engelen hun lied naar God omhoog zenden. Daarom klimt zij in de toren om haar gebed voor oma's beterschap met hen mee te geven. Ze valt daar boven in slaap en wordt door de beiaardier gevonden. En, bij haar thuiskomst is oma werkelijk onverwacht hersteld. Een diep-christelijk verhaaltje, misschien wat te vroom, doch aanvaardbaar voor katholieke jonge kinderen. Het is wel wat onwaarschijnlijk dat de kleine Lineke alleen de donkere torentrap op durft. (f 0,45)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1957-58

Open IDIL-Gids.

K. Norel

Linekes tocht naar de zingende klokken, druk 2, 31 blz.
prijs gebonden f 2,60; meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar.
Inhoud: Lineke logeert bij grootvader en grootmoeder. 's Avonds voor Kerst speelt het carillon. Grootvader maakt Lineke echter wijs dat dan de engelen zingen. Als grootmoeder ernstig ziek wordt, gaat Lineke naar de klokken toe om te vragen of grootmoeder weer beter mag worden. Bij het carillon valt ze in slaap en wordt daar gevonden door de beiaardier. Grootmoeder wordt gelukkig weer beter.
Conclusie: Een vrij onwaarschijnlijk verhaal. Er worden ouderwetse woorden gebruikt, b.v. diender i.p.v. politie-agent. Ook is er sprake van een grote kerstboom, die in de kerk wordt geplaatst. Dat een kind wijsgemaakt wordt, dat zingende klokken eigenlijk zingende engelen zijn, is opvoedkundig beslist onjuist. Daarom:
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1977

Open Boekbeoordeling.
K. Norel

Linekes tocht naar de zingende klokken, druk 3, 31 blz.
5 zw/w ill. Geschikt voor meisjes van 6-8 jaar. Prijs f 2,75.
Inhoud: Lineke en Jan logeren met kerstfeest weer bij opa en oma. Opa neemt hen mee naar de "zingende klokken". Wanneer het carillon "Ere zij God" speelt, vraagt Lineke: "Zingen de engelen nu?" "Ja", zegt opa, "het zijn de boodschappers van God". Als oma erg ziek wordt, wil Lineke bidden om genezing. Ze wil naar de engelen (de klokken) toe, om te vragen of zij aan de Heere God willen vragen of oma weer beter wordt ("de boodschappers van God", zei opa immers). Ze gaat alleen naar de toren. Daar wordt ze door de beiaardier slapend aangetroffen. In haar droom stelt zij de vraag aan de engel. Via het politiebureau belandt ze tenslotte bij de zeer ongeruste familie; waar oma inmiddels beter geworden is. Wanneer? "Nadat de klokken zongen". Dus duidelijk na Linekes verzoek in de droom.
Conclusie: Aardig verhaal. Naar mijn mening had echter nog duidelijker naar voren moeten komen, dat we geen engelen als boodschappers nodig hebben. Dit is immers een gevaarlijk terrein!
Eindoordeel: matig aanbevolen. C. J. Quist - v. Noort
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1984

Open Boekbeoordeling.