Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronT. Mateboer

Kerstfeest in het rode dorp, druk 1, 63 blz.
geb., geïllustreerd, geschikt voor jongens van 11 en 12 jaar. Prijs f 6,85.
Inhoud: Het verhaal speelt in de crisistijd. Sjoerd kan dat thuis goed merken: vader is zonder werk, er is maar net genoeg te eten. Soms verdient Sjoerd een paar dubbeltjes bij buurman Spoelstra, een voddenman die aan de drank is. Hij moet vodden en ijzer sorteren en vellen van mollen en konijnen op plankjes spijkeren. Als Sjoerds konijn gestolen is, vindt hij het velletje bij buurman terug. Vader verdient later wat meer als hij werkt bij de werkverschaffing. De onverschillige buurman gaat met kerst mee naar de kerk, nadat Sjoerd dat gevraagd heeft. Hij bezorgt een zak met eten bij het arme gezin en viert kerst bij Sjoerd thuis.
Conclusie: In het boekje wordt de armoede getekend in de crisistijd. In het rode dorp wonen niet veel christelijke mensen. De mensen van de kerk, vooral de boeren, komen er niet zo goed af. De boodschap van Kerst, nl. dat de Heere Jezus is gekomen om arme en verloren mensen zalig te maken, komt in het verhaal duidelijk tot uitdrukking. Ik heb een beetje moeite met de manier waarop het geitje dat Sjoerd onder de hondekar vindt, wordt doodgeslagen: drie keer met het kopje slaan tegen het wiel van de kar.
Eindoordeel: (matig) Aanbevolen. A.D.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1982

Open Boekbeoordeling.