Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.W. Grisnigt

Margeetje, druk 1, 60 blz.
prijs 75 cent; gecartonneerd; geïll.; meisjeshoek, leeftijd 6-8 jaar.
Inhoud: Margreetje krijgt een zusje. Ze heeft er al zo vaak om gevraagd. Als ze een dag met Ali, het dienstmeisje, mee geweest is naar Ali's huis, is het zusje er. Margreetje gaat bloemetjes plukken en stapt in de sloot. Ze is ook wel eens een beetje stout. Strekking: We moeten 's avonds de Heere vragen of Hij ons bewaart. We mogen niet altijd verwachten, dat we dadelijk krijgen, wat we graag hebben.
Conclusie: Aardig verteld. Het leidt de kinderen in bij een onderwijzersgezin, waar een vriendelijke, weldadig aandoende sfeer heerst.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1950

Open Boekbeoordeling.
J.W. Grisnigt

Margeetje, druk 2, 60 blz.
prijs f 0,95; gecartonneerd; meisjesboek, leeftijd ± 8 jaar.
Inhoud: Margeetje is het dochtertje van het schoolhoofd. Wat een plezier beleeft ze op het schoolplein en ook wel eens in de klas. Eén verdriet heeft ze, ze zou zo graag een zusje hebben. Eindelijk wordt haar wens vervuld. Wat is ze blij. Ze gaat er een ruikertje bloemen voor plukken aan de slootkant, met gevaar voor haar leven om Moeder en de kleine te verrassen!
Conclusie: Het verhaal wordt aardig verteld, al lijkt de kleine Margeet wel een beetje wijs voor haar leeftijd. De sfeer van het gezin doet heel weldadig aan. De betekenis van het gebedsleven wordt in het verhaal ingevlochten.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1952

Open Boekbeoordeling.
J.W. Grisnigt

Margeetje, druk 4, 62 blz.
prijs f 1,10 gecart.; meisjesboek.
Inhoud: Margreetje is een dochtertje van een hoofd van een school. Ze is a.h.w. "kind in huis" in de school, tot groot plezier van de kinderen. Ze verlangt erg naar een zusje en tot haar grote verrassing wordt haar wens vervuld. Strekking: Op een alleraardigste manier wordt het kinderleven beschreven van twee zusjes in een prettig Christelijk gezin. Die twee zusjes zijn echte kinderen, ze hebben hun gebreken, maar kennen ook het berouw daarover.
Conclusie: Vlotte, kinderlijke stijl. De komst van het nieuwe zusje wordt zuiver en prettig verteld. Meisjes van 7-9 jaar zullen met veel plezier dit boekje lezen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1960

Open Boekbeoordeling.