Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. te Merwe

Luyt Lievensz., de strijder, druk 1, 165 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar; Vad. Gesch.
Korte inhoud: De schrijver vertelt op boeiende wijze van de worstelingen van Oranje om de vrijheid voor ons volk, dat door den Roomschen koning in Spanje geknecht werd. Wat een moeilijke strijd is dat geweest. Teleurstelling op teleurstelling hebben ze ondervonden. Maar ook hoe gevaarlijk. We volgen in dit boekje Luyt Lievensz., een vertrouwde van Oranje, die met bijzondere zendingen belast werd. We gaan met hem door Frankrijk en België en Holland. Toch komt er een kentering. Het volk wordt ontevreden. Verschillende steden worden voor Oranje bevrijd van de Spaansche tyrannie. Luyt trekt naar Gorcum, zijn geboorteplaats, dat nu ook vrij is. Daar eindigt dit boek mee. De laatste zin karakteriseert dezen strijd heel juist: God zal Zijn zegen geven, opdat wij Hem vrij mogen dienen in een vrij land. Algemeene op- of aanmerkingen: Het is een spannend boek, boeiend geschreven. De schrijver stelt ons de strijders voor de vrijheid niet mooier voor dan zij waren. Daar was veel zonde in dien strijd. Ook bij Luyt. Maar ook mooie dingen worden hierin verteld. We krijgen een indruk van de opofferingen van den Prins. Het is goed, dat onze jeugd de geschiedenis leert kennen van ons volksleven. Ze zullen dit boek graag lezen. Hoewel we voor de uitdeeling op Kerstfeest de voorkeur geven aan andere boekjes, kunnen we toch niet anders doen dan veel goeds van dit boekje zeggen. Nieuwe spelling.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

Luyt Lievensz., de strijder, druk 2, 165 blz.
G.K.C.O. (Cart. band). 14 t.d.t. Na Luyt, den liedjeszanger en Luyt, den zwerver, krijgen we nu Luyt, den strijder. Luyt wordt vereerd met verschillende opdrachten van Prins Willem. We gaan met hem door Frankrijk naar La Rochelle, de stad der Hugenoten en zwerven met hem door de Nederlanden op reizen, rijk aan avonturen en gevaren. We zijn getuigen van de verbroedering der Roomschen en der Hugenoten in Frankrijk. Maar ook van de schrikkelijke ontgoocheling door den bloedigen St.-Bartholomesnacht. We gaan mee als Graaf Lodewijk Bergen inneemt, doch ook weer die stad moet verlaten, omdat de Hugenoten geen steun kunnen bieden en 's prinsen leger Bergen niet kan ontzetten. Luyt redt het leven van den prins, als een sluipmoordenaar 's nachts in diens tent dringt. De prins moet zijn leger afdanken en gaat naar Holland. Luyt krijgt verlof om naar zijn vaderstad, naar Gorcum, te trekken, dat thans in de macht der Geuzen is. Daar wordt hij aangesteld tot rotmeester bij de schutterij. Een gebonden, geïllustreerd boek van 165 bladzijden, een prachtverhaal voor 75 cents, is een koopje. Vermoedelijk om den omvang niet te groot te maken, is de druk meer compres dan gewoonlijk bij Meinema's boeken. De verteltrant is levendig. Oud en jong zullen dit boeiend verhaal met spanning lezen. Al lezende noteerden we enkele drukfouten: brei, 18, moet brij zijn; die, 26, moet dien zijn; deze, 59, moet dezen zijn; die, 59, moet dien zijn. Verscheidene vreemde woorden worden verklaard, vele andere niet. Waarom niet? Waarom niet verklaard: kathedraal (blz. 16); taveerne (blz. 17); reliquieën (blz. 20); silhouet (blz. 25); comptoir (blz. 76); rabauwen (blz. 128); travalje (blz. 130); drossaard (blz. 139); kornet (blz. 141), enz. ? Waarom is met deze opmerkingen bij den 2en druk nu niet gerekend? We komen hier in aanraking met een prachtig stuk Vaderlandsche geschiedenis uit den worstelstrijd onzer vaderen tegen het overmachtige Spanje, waarin het onwrikbaar vertrouwen van Oranje op zijn God klaar tot uiting komt. We bevelen Luyt Lievensz bij zijn tweeden rondgang weer met genoegen aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940

H. te Merwe

Luyt Lievensz., de strijder, druk 2, 165 blz.
Prijs f 2,25; gecartonneerd; geïll.; jongensboek; Strekking: Het is een spannend boek, boeiend geschreven. We krijgen een indruk van de vele opofferingen van de Prins.
Conclusie: Voor Kerstlectuur minder geschikt, toch evenwel:
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1948

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

Luyt Lievensz., de strijder, druk 3, 165 blz.
prijs gebonden f 6,50; jongensboek, leeftijd ± 12 jaar en ouder.
Inhoud: Luyt Lievensz is tijdens de strijd van Willem van Oranje "de goede zaak toegedaan". Hij is uit het land gevlucht naar de Dillenburg. Vandaar uit krijgt hij belangrijke en gevaarlijke opdrachten. Deze worden uitgevoerd en hiermee beleeft hij spannende avonturen.
Conclusie: Boeiend, historisch jongensboek. Goede beschrijving van gewoonten en leven uit die tijd. Historisch (80-jarige oorlog). Godsdienstig in orde. Goede taal en stijl. Dit boek is het derde deel van een trilogie.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1968

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

Luyt Lievensz., de strijder, druk 3, 165 blz.
prijs gebonden f 6,75; jongensboek, leeftijd ± 12 jaar en ouder.
Inhoud: Luyt Lievensz is tijdens de strijd van Willem van Oranje "de goede zaak toegedaan". Hij is uit het land gevlucht naar de Dillenburg. Vandaar uit krijgt hij belangrijke en gevaarlijke opdrachten. Deze worden uitgevoerd en hiermee beleeft hij spannende avonturen.
Conclusie: Boeiend, historisch jongensboek. Goede beschrijving van gewoonten en leven uit die tijd. Historisch (80-jarige oorlog). Godsdienstig in orde. Goede taal en stijl. Dit boek is het derde deel van een trilogie.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1969

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

Luyt Lievensz., de strijder, druk 3, 165 blz.
prijs gebonden f 6,75; jongensboek, leeftijd ± 12 jaar en ouder.
Inhoud: Luyt Lievensz is tijdens de strijd van Willem van Oranje "de goede zaak toegedaan". Hij is uit het land gevlucht naar de Dillenburg. Vandaar uit krijgt hij belangrijke en gevaarlijke opdrachten. Deze worden uitgevoerd en hiermee beleeft hij spannende avonturen.
Conclusie: Boeiend, historisch jongensboek. Goede beschrijving van gewoonten en leven uit die tijd. Historisch (80-jarige oorlog). Godsdienstig in orde. Goede taal en stijl. Dit boek is het derde deel van een trilogie.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1970

Open Boekbeoordeling.