Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.C. de Koning

Liefde wint, druk 4, 85 blz.
Jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 10-13 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Willem Peters' vader is een dronkaard. Zijn godvreezende moeder is van verdriet gestorven. Willem groeit voor galg en rad op. Eens zoekt hij zijn vader in de kroegen van de groote stad. Zijn vader raakt aan 't vechten, valt en blijft bewusteloos liggen. Daar komt in dien donkeren avond de Meester aan, dien Willem zoo vaak heeft geplaagd en gebrutaliseerd. De Meester ontfermt zich over Willem. Willem's vader wordt naar het ziekenhuis gebracht. Als hij beter is, trekt hij naar zijn zuster en zwager te Velddorp. Dezen nemen Willem in hun huis op en Peters wordt tuinman. De Meester, die nu ook in Velddorp woont, blijft een trouwe vriend van Willem en zijn vader. Algemeene op- of aanmerkingen: Geen wonder, dat het nu reeds een vierde druk beleeft. Onze jongens en ook de meisjes, zullen het graag lezen. Er blijkt in dit boekje geen Kerstboom noodig om het aantrekkelijk te maken. Tegen de stijl hebben we soms eenige bezwaren.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1934

Open Boekbeoordeling.
J.C. de Koning

Liefde wint, druk 4, 85 blz.
G. K. C. 0. 3 z. p. 50 cent. 17 hoofdstukken. Het le, getiteld: "Verkeerde paden" verhaalt, dat Willem en Nico hun meester, die afscheid neemt wegens aanstaand vertrek, uitschelden en dat eerstgenoemde den meester gooit met een koolstronk. De meester herkent de jongens, maar vergeeft ze hun kwaad, en vindt de gelegenheid, om veel voor hen te doen, vooral voor Willem, wiens vrome moeder overleden en wiens vader een dronkaard is; hij weet ze door liefde te winnen. Het 17de hoofdstuk heet: Besluit. Daarin ontmoeten we Willems vader, van zijn dronkenschap verlost en tot God gebracht, als tuinman op het dorp, waar de meester heengegaan is, en Willem, eveneens tuinman. Voorts ontmoeten we Nico, sedert lang Meesters vriend, en andere oude bekenden en vrienden. Het einde is alleszins bevredigend. En de weg tot dat einde is zeer geregeld en zonder schokken of al te gewaagde overgangen ten einde gebracht. Wat den vorm van het verhaal aangaat, niets dan lof. Er is actie, niet te druk voor zoo'n klein verhaal. Alleen zou men een paar maal kunnen zeggen: hoe kan 't zoo treffen! Doch zoo iets vinden onze jongens heel mooi. Bedoelt de Auteur, aan onderwijzers een lesje te geven in liefdebetoon? 't Zou geen kwaad kunnen. Zelfs een schoolmeester is niet te oud om te leeren. Bedoelt ze, den jongens te zeggen. hoe hun meester, dien ze zoo plagen, is en hoe hij hen lief heeft? Ook dit zou geen kwade strekking zijn. Maar de Schrijfster heeft in den titel zeker de strekking van haar verhaal neergelegd: liefde wint. De illustraties op kunstdruk zijn geslaagd. Dit boekje moge de liefde van velen winnen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1934