Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronNel Verschoor-van der Vlis

Langs het donkere bos, druk 1, 24 blz.
G.K.O. 5 t. d. t. Een aardig vertellinkje van een ervaren vertelster. Zij vertelt zóó dat kleine kinderen 't alles voor hun oogen zien. De eerste zin met zijn vier adjectieven is de slechtste. Gelukkig, het gaat op die manier niet door. Rietje wordt door haar moeder met een brief naar een buurvrouw gestuurd, die op een kwartier afstand woont. Het pad loopt langs een donker bosch. Er valt veel sneeuw. Op den terugweg vindt zij Maartje, een arm meisje, dat gevallen is en den enkel heeft gekneusd. Rietje zet haar in den kruiwagen, waarin Maartje het gesprokkelde hout wilde bergen en brengt haar bij Rietjes moeder. Maartje en haar grootmoeder blijven daar tot het been hersteld is. De omslagteekening is wel geslaagd. De kleurencombinatie „doet" het. De titel zegt niets. De strekking is, dat de Heere Jezus niet wil, dat wij een ander, die in nood is, voorbijgaan. Het verhaaltje is aardig verteld. Er zit gang in. De boodschap is zeer eenvoudig. Wat Christus voor ons deed vindt men er echter te weinig in. Men kan nauwelijks van evangeliseerende strekking spreken. Ondanks dit bezwaar achten we het boekje bruikbaar.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940

Nel Verschoor-van der Vlis

Langs het donkere bos, druk 3, 24 blz.
prijs f 0.25; in slappen omslag; geïll.; meisjesboek, leeftijd 8-10 jaar; 3e druk; Catalogusno. 6. Strekking: De vader van Rietje de Ruig is gemobiliseerd. Als zij voor haar een boodschap moet doen, ontmoet zij onderweg een meisje, dat haar voet heeft verstuikt, Maartje en haar grootvader komen nu beiden bij de Ruig.
Conclusie: Een boeiend verhaaltje. Liefde tot den naaste wordt op schoone wijze beschreven. Het onderhouden van Gods geboden behoort ons leven te beheerschen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1946

Open Boekbeoordeling.
Nel Verschoor-van der Vlis

Langs het donkere bos, druk 5, 24 blz.
prijs f 0,35 in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: Rietje de Ruif gaat door het bos. Ze hoort daar roepen. Eerst wil ze doorlopen, maar keert toch terug en vindt een arm kind, dat bezig was hout te sprokkelen en haar been bekneusd heeft. Ze neemt het kind op de kruiwagen mee naar huis, waar de dokter het komt verbinden. Het kind, wier ouders gestorven zijn en nu bij haar grootvader woont, mag nu bij Rietje blijven tot het weer beter is, Strekking: De invloed van wat in het kinderleven uit de bijbel verteld is, is groot. Het is goed niet aan onze naaste voorbij te leven, juist niet als hij in nood is.
Conclusie: Een boekje met een zeer goede godsdienstige en opvoedkundige strekking, voor de (kleinere) kinderen. Ook hun jonge leven is gesteld in het licht van de Schrift.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1962

Open Boekbeoordeling.
Nel Verschoor-van der Vlis

Langs het donkere bos, druk 6, 24 blz.
Aantal blz. 24; 6e druk; prijs gebonden f 1,30; geïllustreerd; meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar.
Inhoud: Rietje de Ruif helpt in het donkere bos een meisje, dat bij het houtsprokkelen een ongelukje heeft gehad. Door een verstuikte enkel kan het meisje niet meer lopen. Rietje neemt haar op een kruiwagen mee naar haar eigen huis. Komt uit, dat het meisje bij haar grootvader inwoont onder armelijke omstandigheden, Rietjes moeder weet een oplossing te vinden.
Conclusie: Een heel mooi boekje, waarin de christelijke naastenliefde ook goed tot uitdrukking komt.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1969

Open Boekbeoordeling.