Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronFrancina

Langs moeilijke wegen, druk 1, 71 blz.
Bijzonderheden: oorspr. werk, geschikt voor meisjes van 12-16 jaar; omvang 70 blz.; prijs f 0.80 gecart. Bij getallen voor halven prijs.
Korte inhoud: Na een poosje hij moeder in de huishouding te zijn geweest, wil Clara graag winkeljuffrouw worden in 'n groot magazijn, samen met haar vriendin Anna. Hier komt ze in aanraking met meisjes uit wereldsche kringen, maar Clara blijft haar beginsel getrouw. Anna echter bezwijkt al spoedig in de verzoeking, komt van kwaad tot erger en eigent zich ten slotte f 10 toe van de zaak. Ze wordt na ontdekking ontslagen, komt dan tot berouw en vindt vergeving.
Beoordeeling: Geschreven naar het bekende recept der aloude Zondagsschoollectuur. Het bedrijven van dergelijke, wat wij gewoon zijn te noemen ā€˛grove" zonden door kinderen in een boek voor kinderen, kan me nooit bekoren. De illustraties doen 't ook niet erg. Overigens is de strekking goed. Aanbevolen. J. W. M.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930