Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronBetsy

Maaike of zonder tevredenheid geen geluk , druk 2, 16 blz.
Een lief boekje. Eenvoudig van inhoud, kostelijk van strekking en zeer onderhoudend van toon. Maaike, een boerinnetje leeft vergenoegd en blij met hare ouders, broertjes en zusjes. Deze gelukkige tevredenheid wordt eensklaps verstoord, als zij bezoek krijgt van een stadsmeisje. Dan sluipt jaloezie haar hart binnen. Zij benijdt het stadsmeisje om hare mooie kleeren. Later ziet zij de keerzijde : de jongejuffrouw heeft geene moeder, geene broertjes en zusjes en is ziekelijk. Dit stemt haar tot nadenken. Onder eene predikatie over Philipp. 4 : 11 leert zij de zonde van hare ontevredenheid nog dieper gevoelen. De titel "zonder tevredenheid geen geluk" geeft de strekking aan. Wij vinden het jammer, dat van de ware oorzaak, waarom Paulus in alles vergenoegd had leeren zijn, met geen woord gesproken wordt. De Schrijfster gebruikt steeds "Heer" in plaats van "Heere." Deze tweede druk verschijnt in een nieuw en zeer aantrekkelijk kleed. Het boek is voor de jongste leerlingen der Zondagsschool zeer geschikt. Ook de flinke letter draagt daartoe bij. Het kan onder den zegen des Heeren dienstbaar zijn, om bij de jeugd eenen geest van tevredenheid aan te kweeken. En dat is waarlijk niet gering.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1901

Open Jachin-boekbeoordelingen.


Betsy

Maaike of zonder tevredenheid geen geluk , druk 3, 16 blz.
Wat schitterende plaatjes ! Dat doet al naar dit boekske grjpen. Maaike, het eenvoudige boerenmeisje altijd zoo vroolijk, heeft een dametje gezien met mooie kleertjes. En dat maakt haar jaloersch. Weg is haar geluk. Maar als ze later dat stadsjuffertje weer ontmoet en hoort, hoe die moeder mist en met haar mooie japonnetje nooit eens naar hartelust klauteren mag, ja, dan keert de tevredenheid toch wel weer. Heel eenvoudig-kinderlijk beschreven. Voor de kleinsten zeer aan te bevelen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1918