Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJan van Reenen

Maarten, de moedige monnik, druk 1, 122 blz.
geïllustreerd door Jaap Kramer. Prijs f 14,90.
Inhoud: De jonge Maarten groeit op in een wereld vol angst - voor de duivel -en bijgeloof. Als student wordt hij (2 juli 1505) overvallen door het onweer en be- looft hij - uit angst! - monnik te worden. In het klooster hoopt hij vrede te vinden. Door bidden en vasten, door martelingen, door naar het heilige Rome te gaan... helaas hij vindt geen vrede met God. Het is in Wittenberg, tijdens de gesprekken met Von Staupitz en als Luther met de studenten Rom. 1 : 17 leest... Luthers leven verandert radicaal. 31 oktober 1517 is het begin van de reformatie van de kerk. De stellingen van Maarten Luther brengen hem (1518) in conflict met de kerk. Luther moet herroepen, maar weigert. In 1521 moet Luther op de Rijksdag voor de keizer verschijnen. Ook daar herroept hij zijn geschriften niet. Door de paus in de ban gedaan en door de keizer vogelvrij verklaard. Waar moet Luther heen? Luther wordt door zijn vrienden ontvoerd en vindt onderdak op de Wartburg. In 1525 trouwt Luther met Kathe...
Beoordeling/opmerking: Het is goed om in 1996 - 450 jaar na het sterven van de hervormer van Wittenberg -opnieuw een boek over Maarten Luther uit te geven. Dit boek is voor de oudere leerlingen van de basisschool geschikt. Het woord "skyline" op blz. 96 is eigenlijk het enige moeilijke woord. Op eenvoudige verhalende (enigszins geromantiseerde) wijze krijgen we een gedeelte uit de (kerk)geschiedenis te lezen. Uit het leven van Maarten Luther kunnen we leren dat niet de goede werken, maar het geloof rust brengt. (Rom. 1 : 17 "Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.") Ook komen we in aanraking met verschillende dwalingen van de Rooms-Katholieke Kerk. G. H.J.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1996

Open Boekbeoordeling.