Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronWaldemar Bonsels

Mario en de dieren, druk 1, 255 blz.
Bijzonderheden: Vertaald werk, geschikt voor jongens van 10-16 jaar. Prijs ingen. f2.90, geb. f3.90. Omvang 255 blz. Niet geïllustreerd.
Korte inhoud: Mario, een jongetje van 12 jaar. die heel veel houdt van alles wat leeft, verliest zijn moeder. Daar hij nu wees is en niemand zich om hem bekommert, trekt hij het groote bosch in. Na dagen zwerven komt bij tenslotte bij een hut, waarin Dommelfei woont. Dommelfei is een zeldzaam vreemde vrouw; ze leeft geheel alleen in het bosch van wat het bosch haar aan planten en dieren oplevert. Bij haar blijft Mario inwonen. Hij leeft mee met het bosch, hij kent vossen en eekhorens en gaat met allerlei dieren vriendschappelijk om. Met den boschwachter komt hij op gespannen voet te staan; hij wordt door hem gevangen genomen, doch ontsnapt en zwerft dan eenzaam rond. Nu vindt Ingrid, de burchtvrouw hem, en als deze, die zelf kinderloos is, weet wie Mario is, neemt zij hem hij haar in het kasteel.
Beoordeeling: Dit is een zeer mooi verhaal. Boeiend. spannend geschreven. Uit het geheele boek spreekt groote liefde voor het geschapene. Jammer, dat er enkele malen „de lieve God" en "zalig" in voorkomen. Blz. 36, 156. 102, 127, 234. Dit had moeten vermeden worden. Het is voor de jeugd een prachtboek. Aanbevolen. P. de Zeeuw.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930