Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ. Bik-Meima

Kinderen in brandend land, druk 1, 68 blz.
prijs of 1,05; gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Het gezin van Pah Kardi wordt genoodzaakt door brand, roof en moord hun dorp te ontvluchten en gaat naar Bandung. Daar komt Kardi in aanraking met Soedjirach, die hem vertelt van de Heere Jezus.
Conclusie: Een mooi zendingsverhaal, dat wij van harte aanbevelen. Goede lectuur.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1956

Open Boekbeoordeling.
J. Bik-Meima

Kinderen in brandend land, druk 1, 68 blz.
Met diep mededogen heeft. J. Bik-Meima in Kinderen in brandend land een schets gegeven van het mateloos verdriet waarin de revolutie op Java de dessabevolking heeft gedompeld. De schrijfster is thuis in het Bandoengse en vertelt met kennis van zaken over het dagelijks leven in de kampong. Het geheel is een apologie voor het Christendom, waartoe de auteur de jeugdige hoofdpersoon, de jongen Kardi, na een behoorlijke voorbereiding laat overgaan. Een edel, specifiek protestants verhaal, daarom minder geschikt voor katholieke kinderen.(geb. f 1,05)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1956-57

Open IDIL-Gids.

J. Bik-Meima

Kinderen in brandend land, druk 2, 68 blz.
prijs f 1,15; gebonden; jongens- en meisjesboek,
Inhoud: Kardi, een Mohammedaans jongetje, woont met vader en moeder in een dorpje bij Bandoeng. Ze moeten vluchten, als een bende het dorp overvalt. In Bandoeng sterft Kardi's moeder van verdriet. Door een oude vrouw, een inlandse christin, leert Kardi de Heere Jezus kennen, in het ziekenhuis, waar Kardi voor zijn oog verpleegd wordt, belijdt Kardi zijn diefstal en vindt vrede voor zijn onrustig hart. Later mag hij naar de christelijke school. Strekking: De schrijver wijst, zonder het met zoveel woorden te zeggen, op de noodzakelijkheid en het zegenrijke werk der zending in het vroegere Indiƫ.
Conclusie: Een teer verhaal, dat op sobere, maar ook op zaakkundige wijze van het leven en lijden van de inlanders vertelt en hoe het werk der zending onder de Mohammedanen vruchten draagt.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1958

Open Boekbeoordeling.