Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronCarolina

Kleine Fanny of het kind van de speelgoedkraam , druk 1, 78 blz.
Fanny acht zich door de onvriendelijke behandeling der schoonmoeder van haar pleegvader genoodzaakt haar huis te ontvluchten. Zij komt in aanraking met een vriendelijke dame, die haar in haar woning opneemt en liefdevol verzorgt. Ten slotte vindt het meisje haar pleegvader, die naar een ander gedeelte der stad verhuisd is, weder en neemt nu de taak op zich voortaan de plichten ener huismoeder bij hem te vervullen. Zooals het in dergelijke boekjes van Engelsche afkomst meestal het geval is, worden hier kinderen woorden op de lippen gelegd, die allesbehalve kinderlijk zijn. 't Is een aardig boekje in beslist Christelijken geest, geschikt voor meisjes van 11, 12 jaar. De stijl is goed. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1905