Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA.G. Eggebeen

Licht en schaduw rond Oranje, druk 1, 143 blz.
prijs f 4,95; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Dit boek bevat drie verhalen over het leven van Willem van Oranje. Het is op een voor kinderen van ± 10 tot 12 jaar op bevattelijke wijze geschreven en geeft een aardig beeld van de tijd waarin Willem van Oranje heeft geleefd, zijn gezinsleven en bovenal zijn strijd om de vrijheid en de Hervorming. De verhalen spelen in Frankrijk (de Hugenoten), de Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden. De afzonderlijke titels der verhalen luiden: De Abdis van Jouarre (Charlotte de Bourbon), de Hugenote van Chatillon (Louise de Coligny) en De gevangene van Madrid (Filips Willem, de oudste zoon van Oranje). Soms wordt in de verhalen een beetje herhaald en of de kinderen de wijze waarop over de vrije, souvereine genade Gods enz. wordt beschreven, begrijpen, wordt betwijfeld.
Conclusie: Het is goed om in deze tijd, waarin zoveel critiek op ons vorstenhuis is, dit boek uit te reiken. Het kan zowel door jongens als door meisjes worden gelezen.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1966

Open Boekbeoordeling.