Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronMax de Lange-Praamsma

Marlieske en Pier, druk 1, 78 blz.
9 t.d.t., G.K.C.B., M. 7-10 j. Marlieske en haar broertje Pier komen bijna elke avond te laat voor het eten. Ze proberen telkens weer goed om de tijd te denken, maar elke keer is er wel weer iets anders, waardoor ze te laat komen. En als ze dan te lang bij de leeszaal getreuzeld hebben en de klok weer bijna 6 uur aanwijst, krijgt Pier bijna een ongeluk. Zijn moeder helpt hem wem over de schrik heen. Dit is reeds het 8e deeltje in de Marlieske-serie. Om het bovengenoemde gegeven is een boeiend verhaal geschreven, verteld met de nodige vaart en spanning. De volwassenen spreken hier en daar wel een beetje boekentaal. Maar de strekking is beslist positief. Het christelijk element is er op natuurlijke wijze en vanzelf sprekend doorheen geweven. Zo werd het een aardig positief-christelijk boek, waarvan we graag zeggen: Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1963

Max de Lange-Praamsma

Marlieske en Pier, druk 1, 78 blz.
Marlieske en Pier door Max de Lange-Praamsma is het achtste deel van de Marlieske-serie. Het meisje beleeft met haar oudere broertje steeds wat nieuws: als ze thuis feest hebben, als moeders vriendin komt, als zij een auto-rit maken en zelfs als ze bij de tandarts zijn. De nare dingen: een hond wordt doodgereden, ruzie op school met een jongen, lopen toch nog goed af. Het is allemaal genoeglijk verteld in wat ouderwetse trant: alle volwassenen hebben een feilloos begrip voor het kind en de kinderen op hun beurt beoefenen dagelijks de deugd. Voor de Efteling en voor de Kinderleeszaal wordt indringend goodwill gekweekt. Matig.(geb. f 1,30)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1963-64

Open IDIL-Gids.

Max de Lange-Praamsma

Marlieske en Pier, druk 2, 78 blz.
prijs geb. f 2,95, jongens en meisjesboek, leeftijd 9-11 jaar.
Inhoud: Marlieske en Pier, zus en broer, hebben 'n fijne vader en moeder, die hen een goede opvoeding geven en goed begrijpen. Beiden vergeten ze nog wel eens hun tijd, zodat ze te laat komen. Soms door prettige omstandigheden, soms door minder prettige. Als vader, en moeder óók hun tijd vergeten, gelijk met Marlieske en Pier, ontstaat er 'n plezierige situatie, hoewel Pier 't minder plezierig ervaart omdat hij aan een ongeluk is ontsnapt.
Conclusie: Een prettig verteld verhaal van een gezin, dat tracht Christelijk te leven. Beeldverhalen worden terloops op juiste "waarde" geschat tegenover gezonde lectuur.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1974

Open Boekbeoordeling.