Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronL. Huisinga-Scaf

Lientje, druk 1, 123 blz.
L. Huisinga-Scaf heeft met Lientje een zeer mooie levensschets gegeven, die ook voor ouderen aantrekkelijk is. Na de dood van haar eigenaardige grootmoeder staat het verwaarloosde schuwe Lientje helemaal alleen. Ze wordt door de kinderen uitgescholden en in haar wanhoop gaat ze op de vlucht. Buren nemen haar op, doch iedere toenadering blijft uit want Lientje kan zich gewoon niet voorstellen dat iemand zich voor haar interesseert. De moeder vertrouwt haar gezin aan de hoede van een tante toe om te trachten met Lientje alleen haar vertrouwen te winnen. Het duurt lang, en het gaat moeizaam, het meisje enige zelfverzekerdheid terug te geven. Maar des te mooier is tenslotte het succes, waarna Lientje als volwaardig gezinslid wordt opgenomen. Dit stukje jeugdpsychologie werd vlot beschreven. Hoe jammer dat het ontbreken van elke religieuze gedachte het boek in feite veel aan waarde doet inboeten. (geb. f 2,75)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1955-56

Open IDIL-Gids.