Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJoh.G. Veenhof

Kruistocht naar Leningrad, druk 1, 276 blz.
geb.; niet gein.; Geschikt voor jongens van 16 jaar en ouder.
Inhoud: Het verhaal in dit boek speelt zich af tijdens de tweede wereldoorlog. Afwisselend worden de barre belevenissen beschreven van enkele Duitse soldaten aan het helse Leningradfront in Rusland en van enige Duitse vrouwen, die te werk gesteld zijn in dienst van het leger, eerst in Duitsland, later in Polen. We lezen over de onvoorstelbare gruwelen en ontberingen, die de Duitse soldaten hebben moeten doorworstelen, maar ook van de vreselijke bombardementen en de angsten, die de Duitse vrouwen moesten meemaken.
Conclusie: Dit boek is een echt oorlogsboek. Het laat ons duidelijk zien het zinloze, het duivelse en het God- en mensonterende van een oorlog. Het is goed daar steeds weer op gewezen te worden. Dat dit een oorlogsboek is, is ook te merken aan het taalgebruik, dat hier en daar vrij ruw is. Hoewel ik er van overtuigd ben, dat het werkelijk taalgebruik in het leger (niet alleen aan een oorlogsfront) onnoemelijk ruwer en liederlijker zal zijn, meen ik toch ook, dat niet ieder de woordkeus in dit boek zal kunnen waarderen. Hier komt nog bij dat het in dit boek wemelt van de taalfouten. Het zijn er vele tientallen. Bovendien ontbreekt het godsdienstig element in dit vrijwel geheel. Alleen in het eerste hoofdstuk komt het in een paar woorden even aan de orde, maar overigens is het een geheel neutraal boek. Van déze schrijven en van déze uitgever had ik dit boek niet verwacht. Derhalve:
Eindoordeel: Niet aanbevolen. W.M.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1981

Open Boekbeoordeling.
Joh.G. Veenhof

Kruistocht naar Leningrad, druk 3, 276 blz.
geïllustr., geschikt voor jongens en meisjes.
Inhoud: Franz Fischer is een Duitse dienstweigeraar in de tweede wereldoorlog. Hij wil niet in dienst van het leger van Adolf Hitler, maar wordt tenslotte gedwongen. Franz komt in Rusland terecht. Zijn vrouw Elsa wordt naar een strafkamp`gebracht.
Conclusie: De schrijver weet jong en oud te boeien. De wijze waarop dit gebeurt, gaat mij te ver. De taal, die gebruikt wordt, is af en toe platvloers.
Eindoordeel: niet aanbevolen. J. D. v. L.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1986

Open Boekbeoordeling.