Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronT. Wiersema-Brouwers

Marijke's brief, druk 1, 63 blz.
G.K.C.O. (Cart. band). 10 t.d.t. Marijke is het dochtertje van een weduwe, die, terwijl moeder haar naaigoed naar den winkel brengt, een brief aan St. Nicolaas met haar verlangens schrijft, waaronder „een paar schoenen voor moeder", die hard noodig zijn. De brief komt in handen van een postbode. Deze man meent dat hij en zijn vrouw, die hun eenig kind moesten missen, geroepen zijn te helpen. De weduwe vindt dat het tijd wordt haar dochtertje van het „St.-Nicolaasgeloof" te genezen en dat veroorzaakt na den brief een groote ontsteltenis bij het meisje. Een brief met twee tientjes van den vriendelijken postbode maakt de vervulling van Marijkes wenschen mogelijk, en moeder krijgt een paar schoenen. Dankbaar wordt alles aanvaard als uit de hand des Heeren. Als vertelling is dit verhaal vlot en onderhoudend. De Schrijfster kan 't godsdienstige element er wel aardig bijbrengen, behalve op pag. 35 (dáár pas 't eerste zinnetje, en dan is 't al over de helft!) en op pag. 41 (wat raar, zoo'n overlegging in een meisjeshartje van een kind pas uit de 2e klas, (pag. 44 onderaan). Verderop wordt het wat beter. Doch het geheele gegeven bevalt ons niet; 't gaat meer over St. Nicolaas dan over Christus. Een verkeerde strekking is er in dit verhaal niet, maar daarmee is alles gezegd. 't Is godsdienstig te weinig positief, omdat van een prediking van Jezus Christus hier niets terecht komt. De conclusie valt ons niet in het minste zwaar: alle drie onze recensenten zijn eenstemmig in hun oordeel, dat dit boekje niet geschikt is voor de Geref. Zondagsschool.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940