Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJeanette van Beilen

Marijke's verjaardag, druk 1, 62 blz.
6 t.d.t., G.K.C.B., M. 8-10 j. Marijke is een leerling van de 1e klasse van de Chr. lagere school. Op haar verjaardag krijgt ze een autoped en samen met vriendinnetjes verdwalen ze naar de spoorweg. Een man redt hen juist op tijd, want een sneltrein kwam op hen af, zonder dat ze er erg in hadden. De autoped is vernield. Ook een doos met kralen is weg. Die wordt later gevonden. De redder en zijn dochter worden beloond. Door heel het verhaal klinkt een warme toon van eerbiedig vertrouwen in de Here, Die ons bewaart en beschermt. Juist de ongeschokte zekerheid van het kinderlijk Godsvertrouwen heeft een sterk opbouwende kracht. 't Verhaal is niet sentimenteel, maar fris en eerbiedig. Het Evangeliserend element is niet sterk, maar niettemin bevelen we dit mooie boekje graag aan. 't Is keurig uitgevoerd, maar de plaatjes zijn minder geslaagd.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1961

Jeanette van Beilen

Marijke's verjaardag, druk 1, 62 blz.
prijs gecartonneerd f 1,10; meisjesboek.
Inhoud: Marijke heeft op haar verjaardag een autoped gekregen. Met twee vriendinnetjes speelt ze er mee op spoorrails. Er nadert een trein. Door een arbeider worden ze van de spoorbaan gesleurd. Juist op tijd! Na nog enkele wederwaardigheden komen Marijke en haar vriendinnetjes weer thuis, waar de verjaardag gevierd wordt. Strekking: Ons leven is in Gods hand. Hij alleen kan ons beschermen, bewaren. Een eerlijke vinder wordt beloond!
Conclusie: Een goed geschreven boekje, opvoedkundig-godsdienstig.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1961

Open Boekbeoordeling.
Jeanette van Beilen

Marijke's verjaardag, druk 2, 62 blz.
prijs f 1,35 gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Op haar verjaardag heeft Marijke een autoped gekregen. 's Middags gaat zij met haar vriendinnen er mee weg. Ze komen met autoped en al zowat onder de trein. Het loopt gelukkig nog goed af, zodat zij thuis, waar oma ook gekomen is, na angstig wachten van haar ouders, de verjaardag verder kunnen vieren.
Conclusie: Dit boekje laat zich vlot lezen, er zit spanning in, zodat het de meisjes zal boeien. Het godsdienstig element is wel niet zo sterk, maar duidelijk wordt toch uit het verhaal, dat we alleen door Gods bewaring veilig zijn. Daar wordt gelukkig ook gedacht aan degene, die bij de redding een belangrijk aandeel heeft gehad.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1965

Open Boekbeoordeling.