Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronG. van Heerde

Matjan, de tijger, druk 1, 46 blz.
gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: In de tropen wordt een strijd gestreden om het bestaan. Luco moet op zijn hoede zijn voor de dieren, maar ook de elementen kunnen je leven belagen. Luco had gemeend, dat veel offers aan hun goden wel baat zouden brengen, maar vluchtende voor de bandjir en een veilig plaatsje vindend in de bergen, wijst Luco's vader er op, dat zij dit te danken hebben aan de God van de zendeling.
Conclusie: Dit boekje laat ons iets zien uit het land, waar de zendelingen arbeiden. De schr. weet zijn verhaal heel boeiend te vertellen, de kinderen zullen het gespannen lezen. Hier zou een mooie gelegenheid geweest zijn om iets meer van de betekenis van de zending, van het Evangelie, dat door de zendelingen verkondigd wordt, uit te laten komen. Toch is het wel bruikbaar als kerstboekje.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1956

Open Boekbeoordeling.
G. van Heerde

Matjan, de tijger, druk 1, 46 blz.
Een groot natuurliefhebber toont zich G. van Heerde in Matjan, de tijger, een verhaal dat zich afspeelt op Sumatra. Bij een poging om Matjan te doden vindt de boer Luco, de heiden, die aan de goden zijn welstand toeschrijft, een hertenjong (Gigli). Later krijgt Luco bezoek van zijn vader, die naar de zendeling heeft geluisterd en niet meer bang is voor de afgoden. Als er een grote bandjir losbreekt en alles verwoest, behouden Luco en zijn vader dank zij Gigli, die steeds maar in de richting van de bergen loopt, het leven. Luco ziet nu in dat het offer aan de godin van de rijst niets uithaalde, maar dat er een God is waar hij zich op kan verlaten. Een goed boekje, in protestante geest. (geb. f 0,80)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1956-57

Open IDIL-Gids.

G. van Heerde

Matjan, de tijger, druk 2, 46 blz.
9 t.d.t., G.K.C.B. J. 9-11 j. Eigenlijk is niet de tijger de held van het verhaal, maar Gigli, de muntjak (hert). Daarnaast beleven Luko en diens vader de verdervende bandjir en is Gigli hun gids naar het berghol dat door de vloed niet bereikt wordt. Dit is aller redding. Luko had vergeefs op zijn afgoden vertrouwd. Zijn vader vertelde hem over de Heer van Hemel en aarde en diens liefde tot de mensen. De schrijver heeft een serieuze poging gedaan het Evangelie in dit boeiend geschreven verhaal te verwerken. Al te goed is hij echter niet in dit pogen geslaagd. Geen woord lezen we over de Here Jezus, de Redder van zondaren. De "God van de zendeling" fungeert hier wat te veel als de laatste hulp bij ongelukken. Wellicht kan hier als verontschuldiging aangevoerd worden dat alles, wat over het Evangelie gezegd wordt, uit de mond komt van de zeer eenvoudige Sumatraan. Uit een prettige letter gezet en keurig uitgevoerd. Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1963